Verdiepingsartikelen

Procedure starten vanwege overtreding van concurrentiebeding

Concurrentiebeding | 4 minuten | 18-06-2024

Veel werkgevers kiezen ervoor om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hiermee willen ze voorkomen dat ex-werknemers...

Ontslag vanwege de pensioengerechtigde leeftijd

Arbeidsovereenkomst | 4 minuten | 10-06-2024

Na een lange loopbaan kan een werknemer van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Als hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is...

Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?

Opzegverboden | 6 minuten | 30-05-2024

Het kan zijn dat u het dienstverband met een werknemer wil beëindigen. Misschien omdat hij niet goed functioneert of omdat hij boventallig w...

Meer uit het personeelshandboek halen

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 21-05-2024

Uw personeelshandboek staat vast bomvol met regelingen: over vakantie, verlof, verzuim, beloning en ga zo maar door. In het handboek zet u d...

Rechtsvermoeden van arbeidsomvang beschermt oproepkrachten

Oproepkrachten | 6 minuten | 17-05-2024

Iedereen in vaste dienst nemen is voor veel werkgevers bedrijfsmatig (te) uitdagend en dus bestaat de behoefte aan flexibele arbeid. In somm...

Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Ontslag | 5 minuten | 22-04-2024

Wat ooit zo mooi begon, kan zomaar omslaan. De eens zo enthousiaste werknemer is veranderd in een probleemgeval. Of de resultaten van uw org...

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 7 minuten | 08-04-2024

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...

Dagdieverij: gesjoemel met werktijd kan leiden tot ontslag

Ontslag | 6 minuten | 05-04-2024

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst verplicht de werknemer zich om arbeid te verrichten. Logisch, zult u zeggen. Er moet immers een...

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 28-03-2024

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

Alles wat u moet weten over de uitzendovereenkomst

Arbeidsovereenkomst | 10 minuten | 27-03-2024

Soms is het interessant om uitzendkrachten in te zetten. Het geeft u bijvoorbeeld flexibiliteit, want uitzendkrachten zijn in te lenen in dr...