Verdiepingsartikelen

Ketenregeling als middel voor vastigheid in de arbeidsrelatie

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 07-03-2023

Er zijn verschillende typen arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (het tijdelijke contract) biedt u als werkgever...

De rol van het goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Arbeidsrecht | 6 minuten | 09-02-2023

In het recht is bepaald dat partijen zich redelijk en billijk ten opzichte van elkaar moeten gedragen. Een bijzondere bepaling hierover is t...

Wet bescherming klokkenluiders beschermt melders van misstanden

Klokkenluidersregeling | 6 minuten | 09-02-2023

Ruim drie jaar geleden bereikten de lidstaten van de Europese Unie (EU) een akkoord over een EU-richtlijn die een melder van een (vermoeden...

Arbeidsvoorwaarden mag u niet zomaar eenzijdig wijzigen

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 26-01-2023

U heeft vast wel eens een afspraak in een arbeidsovereenkomst met uw werknemer willen wijzigen. Als dat in samenspraak met uw werknemer kan,...

Behaal voordeel met tips voor besparing op kosten rond werknemers

Loonadministratie | 6 minuten | 26-01-2023

Een financiële crisis kan een flinke wissel trekken op de gezondheid van uw organisatie. Maar ook in normale omstandigheden kan het geen kwa...

Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen

Ontslag | 6 minuten | 10-01-2023

Een rechter kan een werkgever veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan een werknemer. In welke situaties loopt u het risi...

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 7 minuten | 04-11-2022

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...

Wat als partijen het niet eens zijn over de uitleg van een cao?

Cao | 5 minuten | 22-09-2022

In een arbeidsovereenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over arbeidsvoorwaarden. In principe kunnen partijen zelf bepalen wat ze a...

Een disfunctionerende werknemer: hoe gaat u daarmee om?

Disfunctioneren | 6 minuten | 08-09-2022

Vaak bevat de functiebeschrijving of het functieprofiel van de werknemer de voor de functie vereiste werkzaamheden, de verantwoordelijkheden...

De rol van de geheimhoudingsplicht bij arbeidsmediation

Mediation | 6 minuten | 06-09-2022

Arbeidsmediation kan niet alleen waardevol zijn bij zware conflicten, maar kan ook spanningen wegnemen in situaties waarin partijen nog geen...