Verdiepingsartikelen

Het intellectuele eigendomsrecht binnen de arbeidsrelatie

Intellectueel eigendom | 6 minuten | 30-11-2020

Stel, een softwareontwikkelaar heeft een nieuw computer­programma tot stand gebracht tijdens zijn arbeidsovereenkomst bij uw organisatie. Of...

Bent u gebonden aan een cao?

Cao | 5 minuten | 30-11-2020

De meeste werknemers in Nederland hebben te maken met een cao. Een cao is een overeenkomst waaraan de wet bepaalde eisen stelt en gevolgen v...

Arbeidsvoorwaarden van werknemer mag u niet eenzijdig wijzigen

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 30-11-2020

U heeft vast wel eens een afspraak in een arbeidsovereenkomst met uw werknemer willen wijzigen. Als dat in samenspraak met uw werknemer kan,...

De arbeidsovereenkomst: wat is belangrijk om te weten?

Arbeidsovereenkomst | 4 minuten | 30-11-2020

Gefeliciteerd! U heeft de ideale werknemer gevonden voor uw openstaande vacature. Dan volgt nu het administratieve gedeelte van de indienstt...

Nietige en vernietigbare bepalingen in de arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst | 5 minuten | 27-11-2020

U heeft niet de vrijheid om de arbeidsovereenkomst volledig naar eigen smaak te formuleren. De werknemer en u zijn immers aan bepalingen uit...

Doe uw bv een plezier met normaal Nederlands in overeenkomsten

Ondernemingsrecht | 5 minuten | 17-11-2020

Iedere ondernemer heeft juridische teksten nodig. Denk aan arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden, maar ook gewoon contracten voor leve...

Ontslag vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Arbeidsovereenkomst | 4 minuten | 03-11-2020

Na een lange loopbaan kan een werknemer van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Als hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is...

De beëindigingsovereenkomst: in goed overleg een contract stopzetten

Arbeidsovereenkomst | 5 minuten | 01-09-2020

Als u de arbeidsovereenkomst van een werknemer wilt beëindigen, kunt u onder bepaalde voorwaarden naar de rechter voor een ontbinding daarva...

Een kennismaking met de juridische consequenties van platformarbeid

Werken met zzp'ers | 6 minuten | 14-07-2020

Het aantal online platforms is de afgelopen jaren snel gestegen. Bedrijven gebruiken deze platforms om vraag en aanbod van goederen of diens...

Opzegverboden: wanneer mag u niet zonder meer ontslaan?

Opzegverboden | 6 minuten | 02-07-2020

Het kan zijn dat u het dienstverband met een werknemer wil beëindigen. Misschien omdat hij niet goed functioneert of omdat hij boventallig w...