Verdiepingsartikelen

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden | 7 minuten | 26-09-2023

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

OR & flexibele arbeid

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 13-09-2023

Als uw bestuurder gebruik wil maken van flexibele arbeid, zijn er verschillende mogelijkheden. Uw bestuurder moet weten wat zijn opties zijn...

Beleid voor verantwoord gebruik van apps en social media

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 06-09-2023

In veel functies is een smartphone nodig, of in ieder geval nuttig. Daarbij maken werknemers volop gebruik van apps en social media. Hoewel...

Bestuurder kan achterban van de OR op diverse manieren extra belonen

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 10-08-2023

Het extra belonen van werknemers hoeft niet altijd in de vorm van een structurele salarisverhoging. Werknemersparticipatie of bijvoorbeeld e...

Arbeidsvoorwaarden die goed zijn voor organisatie, achterban en planeet

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 15-06-2023

Uw bestuurder kan met de arbeidsvoorwaarden die hij werknemers aanbiedt ook ‘goed’ doen. Denk aan arbeidsvoorwaarden die bevorderlijk zijn v...

Wijzigingen tot hervorming van de arbeidsmarkt voor de OR

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 14-06-2023

Op 3 april 2023 informeerde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over een nieuw pakket van maatregelen v...

De eerste stappen naar het creëren van een inclusievere organisatie

Discriminatie | 8 minuten | 12-06-2023

Bij de werving van personeel stellen sommige organisaties divers te zijn en het belangrijk te vinden dat werknemers zich thuis voelen. Maar...

Mogelijkheden voor financiële werknemersparticipatie

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 01-06-2023

Heeft uw organisatie er weleens aan gedacht om werknemers te laten meedelen in de bedrijfswinst? Zo’n vorm van financiële werknemersparticip...

Basiscontract vervangt oproepovereenkomst

Oproepkrachten | 4 minuten | 03-05-2023

Medio 2022 kondigde minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de ‘Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt’ een pakket aan plannen aa...

Verschillende vormen van stakingen en de spelregels

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 06-04-2023

FNV gaf vorig jaar aan voor 2023 in te zetten op een ‘ongekend stevige loonsverhoging’ vanwege de hoge inflatie. De grootste vakbond van Ned...