Verdiepingsartikelen

Wat kunt u verwachten bij het uitbesteden van de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 6 minuten | 19-07-2023

De werkgever is volgens artikel 5 van de Arbowet verplicht te zorgen voor een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E...

Leg organisatie van de arbozorg vast in een arbobeleidsplan

Arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 21-06-2023

Om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te bereiken, moet de werkgever de arbozorg in de organisatie goed inrichten. Dat kan met een arb...

Deze taken kan de arbodienst u uit handen nemen

Arbodienst | 5 minuten | 09-06-2023

Arbodiensten helpen werkgevers om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De arbodienst...

OR & goed doordacht ziekteverzuimbeleid

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 09-12-2022

Uitval van werknemers vanwege arbeidsongeschiktheid is een actueel onderwerp. Niet alleen vanwege Covid-19-gerelateerde klachten, maar ook v...

De arbeids- en organisatiedeskundige voor duurzame inzetbaarheid

Arbodienst | 3 minuten | 10-11-2022

Bevlogen en vitale werknemers: de wens van iedere organisatie. De arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) kan helpen om dit mogel...

De onderdelen van het basiscontract met de arbodienst

Arbodienst | 5 minuten | 05-05-2022

Gezonde en veilige werkomstandigheden zijn een voorwaarde om werknemers langer vitaal en met plezier aan het werk te houden. Om dit te reali...

De strenge voorwaarden voor een aanstellingskeuring

Werving en selectie | 4 minuten | 20-03-2022

Als werkgever kunt u sollicitanten een aanstellingskeuring laten ondergaan als gezondheidsproblemen een risico vormen op de werkvloer. Zo’n...

Onevenwichtigheid tussen taken en opleiding herkennen

Opleiding en ontwikkeling | 5 minuten | 18-02-2022

Wanneer werknemers verantwoordelijk zijn voor taken waar zij onvoldoende kennis en vaardigheden voor hebben, kan dit leiden tot stress- en z...

De rol van de bedrijfsarts bij preventie

Bedrijfsarts | 8 minuten | 08-10-2021

Preventie is een breed en veelgebruikt begrip. Wilt u aan de slag met een preventiebeleid in uw organisatie, dan moet u weten hoe de bedrijf...

Wie is de bedrijfsarts?

Bedrijfsarts | 8 minuten | 08-10-2021

Als arboprofessional wilt u de werknemers in uw organisatie gezond houden en de bedrijfsarts kan u daarbij helpen. De bedrijfsarts houdt zic...