Verdiepingsartikelen

Ontwikkelingen in rechtspraak over leaseauto

Auto van de zaak | 5 minuten | 08-10-2021

Sommige werknemers krijgen de mogelijkheid om in een leaseauto te rijden. Die leaseauto hebben zij nodig om het werk te kunnen doen of hoort...

Een sluitende rittenregistratie voor de auto van de zaak zonder bijtelling

Auto van de zaak | 6 minuten | 14-07-2021

Als een auto van de zaak op jaarbasis voor maximaal 500 kilometer privé wordt gebruikt, kunt u de bijtelling achterwege laten. Voor het bewi...

Toekomst van de autobelastingen

Auto van de zaak | 5 minuten | 17-05-2021

Het Nederlandse stelsel van autobelastingen is een onoverzichtelijke lappendeken geworden. En dan moeten de belastingen ook nog bijdragen aa...

Veelgestelde vragen over de fiscale regels voor de auto van de zaak

Auto van de zaak | 6 minuten | 26-01-2021

Als u de werknemer een auto van de zaak ter beschikking stelt, zijn er veel zaken waarmee u rekening moet houden. Ook roept het vele thuiswe...

De bijtelling privégebruik auto van de zaak corrigeren

Auto van de zaak | 7 minuten | 14-08-2019

Bij de bijtelling wegens privégebruik is de kans op een fout in de salarisadministratie niet ondenkbeeldig. Bijvoorbeeld omdat de catalogusw...

Uitzonderingen op en bijzondere situaties rondom de bijtelling

Auto van de zaak | 4 minuten | 14-08-2019

Als een werknemer een auto van de zaak krijgt en deze ook privé mag gebruiken, geldt dit privégebruik als loon in natura. De auto van de zaa...

De auto van de zaak onder de werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) | 8 minuten | 13-08-2019

In dit verdiepingsartikel vindt u een overzicht van alle kosten rond een auto van de zaak die u op grond van de werkkostenregeling onbelast...

De dga en de auto van de zaak

Auto van de zaak | 5 minuten | 07-08-2019

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan een auto in privé kopen of via de eigen bv. Bij aanschaf van een nieuwe auto is aankoop via de bv...

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Auto van de zaak | 5 minuten | 25-04-2019

Gebruikt u of een werknemer een auto van de zaak privé? Dan moet u over dit privégebruik BTW betalen. Deze BTW kunt u doorgeven door een cor...

Het aantonen van beperkt privégebruik van de auto van de zaak

Auto van de zaak | 6 minuten | 27-10-2021

Een auto van de zaak is voor werknemers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Meestal mag de werknemer de auto ook voor privéritjes gebruike...