Verdiepingsartikelen

Zorg dat uw bedrijfshulpverleners verzekerd zijn

Ondernemersverzekeringen | 4 minuten | 04-04-2024

Uit de Arbowet volgt dat elke organisatie minstens één bedrijfshulpverlener (BHV’er) moet hebben. Deze werknemer schiet te hulp bij calamite...

Veiligheidsmaatregelen voor iedereen op of nabij het werk

Arbowet | 6 minuten | 21-02-2024

Niet alleen werknemers moeten kunnen rekenen op gezonde en veilige omstandigheden. Iedereen moet zonder gevaar kunnen verblijven in gebouwen...

Het bhv-plan: draaiboek voor incidenten

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 6 minuten | 18-08-2023

Het aanstellen en opleiden van een of meer bedrijfshulpverleners is een goed begin van een bhv-organisatie. Vervolgens is het zaak dat de bh...

Bhv moet preventief te werk gaan tegen brand

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 5 minuten | 15-08-2023

Eén van de taken van de bedrijfshulpverlening is het bestrijden van een beginnende brand. Een goede brandveiligheid zorgt ervoor dat het zov...

Beschermd bij alleen werken

Preventie | 4 minuten | 07-08-2023

Tijdens de schoolvakanties kan het vaker voorkomen dat werknemers alleen op het bedrijf aanwezig zijn, ook als dat normaal gesproken niet ge...

Wettelijke verplichtingen rond de bhv

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 6 minuten | 28-09-2022

Dat werkgevers de bedrijfshulpverlening moeten organiseren is inderdaad een plicht. Die verplichting staat in de Arbowet, maar komt ook voor...

Wat is de juiste AED voor uw organisatie?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 6 minuten | 20-07-2022

Een automatische externe defibrillator (AED) is een zaak van leven en dood. Volgens de Hartstichting zou iedere organisatie er een moeten he...

Bhv-materialen, van basisuitrusting tot maatwerk

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 07-06-2022

Het is niet alleen wettelijk verplicht om een of meerdere werknemers aan te stellen en op te leiden tot bedrijfshulpverlener (bhv’er). U moe...

Leg vast wat uw bhv’ers moeten doen in noodsituaties

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 11-05-2022

Zijn uw bedrijfshulpverleners voldoende opgeleid? En is de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd? Dan bent u er nog niet. Uw bhv’ers moet...

Apps kunnen helpen bij de bedrijfshulpverlening (bhv)

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 10-05-2021

De bedrijfshulpverlening (bhv) in een organisatie moet soepel verlopen. Dat is niet alleen een kwestie van getrainde hulpverleners, die adeq...