Verdiepingsartikelen

Wat is de juiste AED voor uw organisatie?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 6 minuten | 20-07-2022

Een automatische externe defibrillator (AED) is een zaak van leven en dood. Volgens de Hartstichting zou iedere organisatie er een moeten he...

Bhv-materialen, van basisuitrusting tot maatwerk

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 07-06-2022

Het is niet alleen wettelijk verplicht om een of meerdere werknemers aan te stellen en op te leiden tot bedrijfshulpverlener (bhv’er). U moe...

Apps kunnen helpen bij de bedrijfshulpverlening (bhv)

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 10-05-2021

De bedrijfshulpverlening (bhv) in een organisatie moet soepel verlopen. Dat is niet alleen een kwestie van getrainde hulpverleners, die adeq...

Bereken de vluchtcapaciteit van een gebouw

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 12-04-2021

Uw gebouw kan nog zo aan alle regels voldoen en uw bhv kan nog zo goed getraind zijn, als tijdens een calamiteit niet alle aanwezige persone...

Train bhv op de werkplek

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 12-11-2020

De bhv-training is voor organisaties vaak een verplicht nummer. Ook in uw organisatie voelen uw medewerkers zich misschien niet zeker in hun...

Nooddeuren moeten voldoen aan de eisen

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 12-11-2020

Bij brand of andere calamiteiten moeten uw medewerkers zo snel mogelijk het bedrijfspand kunnen verlaten. Omdat dit niet altijd door de gewo...

Bedrijfshulpverlening: wat is nu precies de bedoeling?

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 10-11-2020

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers én eventuele bez...

Leg vast wat uw bhv’ers moeten doen in noodsituaties

Bedrijfshulpverlening (bhv) | 4 minuten | 05-11-2020

Zijn uw bedrijfshulpverleners voldoende opgeleid? En is de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd? Dan bent u er nog niet. Uw bhv’ers moet...

Beschermd bij alleen werken

Preventie | 4 minuten | 07-08-2020

Door de coronacrisis kan het vaker voorkomen dat werknemers alleen op het bedrijf aanwezig zijn, ook als dat normaal gesproken niet gebeurt....

Handreiking voor de BHV bij brandveiligheid

Verzuim | 5 minuten | 29-07-2019

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers) spelen een belangrijke rol bij het omgaan met brandrisico’s en bij het bestrijden van een beginnende brand....