Verdiepingsartikelen

De meerwaarde van ken- en stuurgetallen

Begroten en budgetteren | 6 minuten | 30-01-2024

Als u uw administratie goed bijhoudt, weet u hoe uw onderneming er voor staat. De cijfers uit uw administratie bevatten een schat aan inform...

Inzicht krijgen in de liquiditeit van uw onderneming

Begroten en budgetteren | 4 minuten | 24-08-2023

Soms lijkt het wel alsof debiteuren collectief samenspannen door de facturen steeds later te betalen. En dat, terwijl de crediteur direct aa...

Optimaliseren van bestaande geldstromen in uw onderneming

Begroten en budgetteren | 6 minuten | 30-06-2023

De meest heldhaftige manier om de cashflow van uw onderneming te vergroten is een reuze financiële meevaller, een nieuwe klantengroep of nie...

Budgetten goed en efficiënt bewaken

Begroten en budgetteren | 6 minuten | 09-05-2023

Er kan veel tijd gaan zitten in het bijhouden van alle formaliteiten rondom het financiële beheer van een afdeling of van de hele ondernemin...

De voordelen van rolling forecasting

Begroten en budgetteren | 4 minuten | 01-03-2023

De afgelopen jaren hebben innovatieve vormen van budgettering hun intrede gedaan. Een van die vormen is de rolling forecast: een prognose di...

Het juiste geldpotje bij het juiste project

Begroten en budgetteren | 7 minuten | 17-02-2023

Anders dan bij bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening is iedere onderneming vrij om wel of niet te budgetteren. Wil uw onderneming d...

Prognose van de omzet opstellen

Begroten en budgetteren | 6 minuten | 05-10-2022

De omzetprognose is de eerste stap van de budgetteringscyclus. Een omzetprognose maakt het niet alleen mogelijk om op de feiten vooruit te l...

Met goede argumentatie het gewenste budget verkrijgen

Begroten en budgetteren | 5 minuten | 20-07-2022

Elk jaar legt u samen met het management vast hoeveel geld u verwacht uit te gaan geven en hoeveel inkomsten u denkt te genereren voor het k...

Het belang van een investeringsbegroting

Zakelijke financiering | 4 minuten | 05-07-2022

Gaat u een nieuwe onderneming starten, dan zult u hoogstwaarschijnlijk moeten investeren. Om een goed beeld te krijgen van de kosten van het...

Realiseer kostenbesparingen door te outsourcen

Begroten en budgetteren | 5 minuten | 22-02-2022

Als financial moet u ervoor zorgen dat de directie constant op de hoogte is van het financiële reilen en zeilen van de onderneming. Maar uw...