Verdiepingsartikelen

De regels van het vakantiegeld voor werknemers

Beloning | 6 minuten | 28-03-2024

De werknemers van uw onderneming hebben recht op een minimum aan vakantiebijslag, op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag...

Naleving van de regels voor arbeidsvoorwaarden bevorderen

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 15-03-2024

Uw OR heeft de taak om toe te zien op de naleving van de regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is beloning...

Het verschil tussen ongecorrigeerde en gecorrigeerde loonkloof

OR en arbeidsvoorwaarden | 4 minuten | 16-02-2024

Iedereen zou gelijk loon voor gelijk werk moeten krijgen. Er is echter nog steeds sprake van een loonverschil tussen mannen en vrouwen. Maar...

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

Beloning | 5 minuten | 19-01-2024

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Topfunctiona...

Hoe werkt de gebruikelijkheidstoets van de WKR?

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 05-01-2024

Onder de werkkostenregeling moet u bepalen welk loon voor werknemers uw onderneming ten laste van de vrije ruimte brengt door het als eindhe...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

De regels voor functie-indeling en functiewaardering

Functioneren en beoordelen | 0 minuten | 07-12-2023

Bijna iedere grotere organisatie heeft te maken met het indelen van functies en de waardering hiervan. Werkgevers besteden er ongetwijfeld v...

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 30-11-2023

Voor een netto extraatje voor werknemers wordt meestal de vrije ruimte gebruikt. Het loonbestanddeel wordt dan door aanwijzing als eindheffi...

EU-richtlijn verplicht transparantie over beloningsbeleid

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 08-11-2023

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2023 blijkt dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, sinds 2021 is...

Waar moet u op letten bij het geven van een gratificatie?

Beloning | 5 minuten | 30-10-2023

Wilt u een werknemer belonen voor een buitengewone, niet vooraf afgesproken inspanning of prestatie, dan kunt u hem een gratificatie geven....