Verdiepingsartikelen

Wat te doen tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 06-01-2023

Er bestaat in Nederland nog steeds een forse loonkloof tussen mannen en vrouwen. Die kloof is de afgelopen jaren weliswaar kleiner geworden,...

Is een voltijdsbonus een goed idee?

Arbeidsvoorwaarden | 4 minuten | 05-01-2023

Een organisatie die meer werk heeft dan het personeel aankan, gaat op zoek naar een oplossing om al het werk gedaan te krijgen. Die oplossin...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning | 4 minuten | 22-12-2022

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...

Mogelijkheden voor financiële werknemersparticipatie

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 06-12-2022

Eerder dit jaar riep vakbond CNV werkgevers op om werknemers te laten meedelen in de bedrijfswinst. Zo’n vorm van financiële werknemersparti...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Vul het arbeidsvoorwaardenpakket aan met een resultatendeling

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 07-04-2022

In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers steeds meer geneigd om de salarissen te verhogen. Het is echter verstandig om ook naar and...

Resultaatgericht beoordelen en belonen

Functioneren en beoordelen | 5 minuten | 10-03-2022

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen vormen de ­basis voor resultaatgericht werken. Dit is een manier van werken en beoordelen waarbij vo...

Beloningen voor vrijwilligers en de loonheffingen

Vrijwilligers | 5 minuten | 03-01-2022

Vrijwilligers zijn die personen die onbetaald en onverplicht werk verrichten voor anderen – bijvoorbeeld voor uw onderneming – of voor de ma...

Bedrijfscommissie bemiddelt bij salarisherziening

Ondernemingsraad | 4 minuten | 20-12-2021

De bedrijfscommissie van de SER bemiddelde in een zaak waarbij de bestuurder het jaarlijkse moment van salarisherziening gelijk wilde trekke...

Personeel belonen in tijden van corona

Beloning | 4 minuten | 24-11-2021

In een krappe arbeidsmarkt moet een werkgever zich onderscheiden van de concurrentie om goed personeel aan te kunnen trekken. Uiteraard is h...