Verdiepingsartikelen

Aansprakelijk zijn voor belastingschulden van derden

Contact met de Belastingdienst | 6 minuten | 07-02-2024

Als ondernemer kunt u met vele vormen van aansprakelijkheid voor belastingschulden te maken krijgen. De ontvanger kan u zelfs voor belasting...

Veelvoorkomende fouten in de Whk-beschikking

Sociale verzekeringen | 5 minuten | 09-11-2023

Als middelgrote of grote werkgever ontvangt u eind november of begin december een beschikking van de Belastingdienst met de premie Werkherva...

De verschoonbare termijnoverschrijding

Contact met de Belastingdienst | 3 minuten | 24-04-2023

Tegen een besluit van de Belastingdienst kunt u meestal bezwaar maken. Dat moet u dan wel binnen zes weken na de dagtekening van dat besluit...

De fiscus aan het werk zetten met ingebrekestelling

Contact met de Belastingdienst | 5 minuten | 04-04-2022

Bent u het niet eens met een aanslag dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in. Dan wilt u natuurlijk wel zo...

Een verzoekschrift indienen bij de Kamer kan soms wat doen

Bezwaar en beroep | 3 minuten | 09-11-2021

Mocht het onverhoopt zo zijn dat u het toch een keer niet eens bent met de Belastingdienst, dan zijn er allerlei mogelijkheden om dat aan te...

Wat bedoelen mijn advocaat en de rechter eigenlijk?

Ondernemingsrecht | 5 minuten | 21-05-2021

Iedereen die wel eens een brief van een advocaat heeft ontvangen zal de stijl herkennen. Het is een combinatie van intimidatie en interessan...