Verdiepingsartikelen

De fiscus aan het werk zetten met ingebrekestelling

Contact met de Belastingdienst | 5 minuten | 04-04-2022

Bent u het niet eens met een aanslag dan dient u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in. Dan wilt u natuurlijk wel zo...

Een verzoekschrift indienen bij de Kamer kan soms wat doen

Bezwaar en beroep | 3 minuten | 09-11-2021

Mocht het onverhoopt zo zijn dat u het toch een keer niet eens bent met de Belastingdienst, dan zijn er allerlei mogelijkheden om dat aan te...

Wat bedoelen mijn advocaat en de rechter eigenlijk?

Ondernemingsrecht | 5 minuten | 21-05-2021

Iedereen die wel eens een brief van een advocaat heeft ontvangen zal de stijl herkennen. Het is een combinatie van intimidatie en interessan...

De verschoonbare termijnoverschrijding

Contact met de Belastingdienst | 3 minuten | 19-05-2021

Tegen een besluit van de Belastingdienst kunt u meestal bezwaar maken. Dat moet u dan wel binnen zes weken na de dagtekening van dat besluit...

De fiscus kan compenseren

Contact met de Belastingdienst | 3 minuten | 15-07-2021

De Belastingdienst kan beslissen om aanslagen met elkaar te verrekenen als hij nog iets aan u moet betalen terwijl u nog een bedrag moet afd...

Box 3-heffing in strijd met Europees recht, hoe nu verder?

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) | 5 minuten | 27-01-2022

Met het arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing die in strijd is met het Europees recht in de hand kunnen belastingplichtigen die bezw...