Verdiepingsartikelen

Het gesprek aangaan met werknemers met psychische problemen

Burn-out | 6 minuten | 15-08-2023

Maar liefst 43% van de Nederlanders krijgt op enig moment te maken met psychische gezondheidsklachten. Werk is daarbij niet alleen één van d...

Burn-outklachten tijdig herkennen

Burn-out | 4 minuten | 17-06-2023

De meeste organisaties hebben burn-outpreventie hoog op hun prioriteitenlijstje staan. Logisch, want er zijn alleen maar verliezers als iema...

Risico op burn-out en bore-out verminderen

Burn-out | 4 minuten | 03-03-2023

Door de digitalisering van het werk zijn we met zijn allen minder gaan bewegen. Daarnaast is minder fysieke sociale interactie door een toen...

Werkdruk aanpakken door maatregelen op alle niveaus

Werkdruk | 6 minuten | 28-02-2023

Bij de aanpak van werkdruk als verzuimoorzaak is belangrijk eerst te weten wat in uw organisatie wordt verstaan onder werkdruk. Vervolgens k...

Vaardigheden en persoonlijke groei werknemer stimuleren

Duurzame inzetbaarheid | 6 minuten | 28-02-2023

Iedereen werkt graag met bekwame en energieke collega’s. Een werkgever kan proberen zo’n werkhouding van mensen positief te beïnvloeden. Hoe...

De hindernissen van de overgang

Gezondheid werknemer | 4 minuten | 10-02-2023

In Nederland zijn naar schatting ongeveer 1,6 miljoen vrouwen in de overgang en een op de vijf vrouwen heeft hierdoor dusdanige klachten dat...

Preventie van stressgerelateerd verzuim en burn-out

Burn-out | 8 minuten | 05-12-2022

Met uitzondering van de afgelopen ‘coronajaren’ zijn de meest gemelde beroepsziekten psychische aandoeningen. In Nederland heeft ruim één op...

Werkstress in de arbocatalogus

Arbeidsomstandigheden | 8 minuten | 11-10-2022

Niet elke werknemer heeft dezelfde belastbaarheid en is even gevoelig voor werkstress. Dat maakt het extra lastig om de werkdruk in de organ...

Het beleid rond werkstress

Arbeidsomstandigheden | 5 minuten | 11-10-2022

Zijn de werkdrukproblemen in uw organisatie in kaart gebracht, dan is het tijd om in het beleid op te nemen welke maatregelen er worden geno...

Te hoge werkdruk herkennen bij uw werknemers

Arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 07-10-2022

De werknemers in uw organisatie hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Daar hoort ook een zo stressvrij mogelijke werksituatie bij...