Verdiepingsartikelen

Het belang van transitieverlof voor transgender personen

Verlofregelingen | 5 minuten | 11-06-2024

Transgender personen hebben een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de Erasmus School of Economics blijkt dat zij vaker...

EU-richtlijn verplicht transparantie over beloningsbeleid

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 21-05-2024

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2023 blijkt dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, sinds 2021 is...

De cao-ontslagcommissie bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 4 minuten | 18-04-2024

De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao een ontslagcommissie in te stellen. Dit heeft als gevolg dat de werkgever voor bed...

Mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te harmoniseren

Cao | 10 minuten | 25-03-2024

Hoeveel ruimte er is voor harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, ligt aan de situatie. Bestaande cao’s kunnen flink beperken, omdat bij de ove...

De rol van de cao bij het harmonisatieproces

Cao | 7 minuten | 25-03-2024

Een cao drukt een grote stempel op het harmonisatieproces, zeker als er meerdere cao’s gelden binnen uw organisatie. Om arbeidsvoorwaarden s...

Zorg dat de feestdagen goed geregeld zijn in uw administratie

Loonadministratie | 5 minuten | 05-03-2024

De lente is een periode waarin de feestdagen over elkaar heen buitelen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren volgen elkaar snel op, met tussendoo...

Bijzondere regels voor oproepen bij consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten

Arbeidstijden | 7 minuten | 18-01-2024

Bij sommige beroepen is het noodzakelijk dat werknemers oproepbaar zijn. Hierbij gaat het om zogeheten consignatiediensten, bereikbaarheidsd...

Als de CAO voor Uitzendkrachten niet van toepassing is

Uitzendkrachten & gedetacheerden | 5 minuten | 11-12-2023

Een uitzendbureau dat geen lid is van de ABU of de NBBU is in principe ook niet gebonden aan de CAO voor Uitzendkrachten. Pas vanaf het mome...

De regels voor functie-indeling en functiewaardering

Functioneren en beoordelen | 0 minuten | 07-12-2023

Bijna iedere grotere organisatie heeft te maken met het indelen van functies en de waardering hiervan. Werkgevers besteden er ongetwijfeld v...

Een introductie van ondernemingsovereenkomsten

Ondernemingsraad | 5 minuten | 12-06-2023

Goede medezeggenschap is waardevol voor een goedwerkende organisatie. Een ondernemingsraad (OR) denkt met de directie mee over beslissingen...