Verdiepingsartikelen

De cao-ontslagcommissie bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 4 minuten | 16-05-2023

De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao een ontslagcommissie in te stellen. Dit heeft als gevolg dat de werkgever voor bed...

OR & primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 14-03-2023

Arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers de tegenprestatie voor hun verrichte arbeid. Werknemers hebben vaak recht op verschillende soorten a...

Uw rol bij stijgende inflatie en collectieve roep om loonsverhoging

Cao | 6 minuten | 14-02-2023

De inflatie is in het afgelopen jaar flink gestegen en ook de gas- en energieprijzen rijzen de pan uit. Werknemers willen compensatie voor d...

Bijzondere regels voor oproepen bij consignatiediensten

Arbeidstijden | 7 minuten | 03-02-2023

Bij sommige beroepen is het noodzakelijk dat werknemers oproepbaar zijn. Hierbij gaat het om consignatiediensten, bereikbaarheidsdiensten en...

Een introductie van ondernemingsovereenkomsten

Ondernemingsraad | 5 minuten | 04-11-2022

Goede medezeggenschap is waardevol voor een goedwerkende organisatie. Een ondernemingsraad (OR) denkt met de directie mee over beslissingen...

Werknemers compenseren voor de hoge inflatie

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 02-11-2022

Werknemers ondervinden steeds meer hinder van de aanhoudend hoge inflatie. Vanwege deze inflatie, maar ook vanwege de arbeidsmarktkrapte, zu...

Wat als partijen het niet eens zijn over de uitleg van een cao?

Cao | 5 minuten | 22-09-2022

In een arbeidsovereenkomst maken werkgever en werknemer afspraken over arbeidsvoorwaarden. In principe kunnen partijen zelf bepalen wat ze a...

Nieuwe Europese regels voor betaling van studiekosten

Studiekosten | 5 minuten | 30-06-2022

Om te ontmoedigen dat werknemers snel vertrekken na het volgen van een dure opleiding op kosten van de zaak, kunt u een studiekostenbeding o...

OR & afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 07-06-2022

Arbeidsvoorwaarden zijn alle voorwaarden op basis waarvan een werknemer arbeid verricht voor een werkgever. In principe onderhandelen werkge...

OR & de spelregels voor loon en werktijden

Arbeidstijden | 6 minuten | 03-05-2022

Uw bestuurder heeft zich bij het bepalen van het salaris en de arbeidstijden van een werknemer te houden aan verschillende regels. Zo moet h...