Verdiepingsartikelen

Ook zonder concurrentiebeding is niet alles geoorloofd

Concurrentiebeding | 5 minuten | 10-11-2023

Een werknemer zonder concurrentiebeding is in principe helemaal vrij in zijn keuze voor een nieuwe werkgever. Ook als dat uw grootste concur...

OR & de werking van bijzondere bedingen

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 04-07-2022

Uw bestuurder kan in de arbeidsovereenkomst van een werknemer naast afspraken over arbeidsvoorwaarden, ook bijzondere bedingen opnemen. Zo k...

Bescherm uw personeelsbestand met een anti-ronselbeding

Arbeidsovereenkomst | 4 minuten | 30-11-2020

Met het concurrentiebeding verbiedt u uw werknemers om over te stappen naar een concurrent. En door het relatiebeding mogen ex-werknemers ni...

Procedure starten vanwege overtreding van concurrentiebeding

Concurrentiebeding | 5 minuten | 13-03-2019

Veel werkgevers kiezen ervoor om in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Hiermee willen ze voorkomen dat ex-werknemers...

Een faire ‘waardering’ bepalen voor de verkopende ondernemer zelf

Bedrijfsoverdracht | 6 minuten | 11-03-2021

De vent is de tent, de vrouw is het gebouw en de goodwill is vijf keer de winst. Aan dooddoeners geen gebrek als het gaat om de waardering v...