Verdiepingsartikelen

Risico op burn-out en bore-out verminderen

Burn-out | 4 minuten | 03-03-2023

Door de digitalisering van het werk zijn we met zijn allen minder gaan bewegen. Daarnaast is minder fysieke sociale interactie door een toen...

Werknemers beoordelen die thuis werken

Functioneren en beoordelen | 4 minuten | 03-03-2023

Vrouwe Justitia is het symbool van de onpartijdige rechtspraak: zij heeft een blinddoek op, zodat zij rechtspreekt zonder aanzien des persoo...

De administratieve afronding van de NOW

Corona-advies | 6 minuten | 28-02-2023

In 2022 en de twee voorgaande jaren werd de helpdesk van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vooral gebeld met vragen ov...

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag | 6 minuten | 28-02-2023

De huidige economische situatie leidt in veel ondernemingen tot dusdanige financiële malaise dat het aanvragen van ontslag van werknemers on...

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 27-02-2023

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden e...

Behaal voordeel met tips voor besparing op kosten rond werknemers

Loonadministratie | 6 minuten | 26-01-2023

Een financiële crisis kan een flinke wissel trekken op de gezondheid van uw organisatie. Maar ook in normale omstandigheden kan het geen kwa...

OR & de arbeidsrechtelijke wetswijzigingen per 2022

Arbeidsrecht | 6 minuten | 15-02-2022

In 2022 zijn er weer een aantal (aankomende) arbeidsrechtelijke wetswijzigingen. Deze zullen een grote rol spelen bij de discussie over vera...

Voorkom aansprakelijkheid door terugbetalingsplicht coronasubsidies

Bestuurdersaansprakelijkheid | 6 minuten | 07-12-2021

De overheid heeft ruimhartig de portemonnee getrokken om het Nederlandse bedrijfsleven overeind te houden in de coronapandemie en de bijbeho...

De te veel ontvangen coronasteun terugbetalen

Corona-advies | 5 minuten | 16-11-2021

Menig ondernemer heeft afgelopen jaar een beroep gedaan op coronasteun van de rijksoverheid. Of dat nu in de vorm van een vergoeding is, een...

Strategisch omgaan met vakantie en verlof tijdens de coronacrisis

Vakantiedagen | 6 minuten | 09-11-2021

Als gevolg van de coronacrisis zijn zowel werkgevers als werknemers op zoek naar mogelijkheden om vakantiedagen en verlof strategisch in te...