Verdiepingsartikelen

Verduurzaming van uw organisatie vraagt om een meerjarenplan

Duurzaam ondernemen | 6 minuten | 14-03-2023

Wil uw OR écht een bijdrage leveren aan klimaat- en milieuzorg, dan is een langetermijnaanpak van belang. Uw OR kan onder meer het onderwerp...

Klimaatverandering beïnvloedt arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden | 4 minuten | 02-03-2023

U heeft het vast niet gemist: er is een klimaatcrisis. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de arbeidsomstandigheden. Als het warmer w...

Investeringsfaciliteiten voor ondernemers

Investeren | 6 minuten | 14-02-2023

Bent u als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) of de vennootschapsbelasting (VPB) van plan om te investeren in nieuwe bedrijfsmiddele...

Zorg voor milieu verankeren in organisatie

Duurzaam ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft...

Belangen achterban bij milieu

Duurzaam ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

Klimaatmaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een...

Profijt van milieumaatregelen

Duurzaam ondernemen | 8 minuten | 21-10-2022

Bestuurders zijn soms huiverig om milieumaatregelen te treffen, omdat dit flinke kosten met zich mee kan brengen. Er zijn echter allerlei su...

OR aan de slag voor een beter milieu

Duurzaam ondernemen | 12 minuten | 21-10-2022

Hoe kan uw bestuurder de klimaatdoelen bereiken en hieraan blijven voldoen, en wat is de rol van uw OR hierbij? Het creëren van bewustwordin...

OR-rechten voor het milieu

Duurzaam ondernemen | 11 minuten | 20-10-2022

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven a...

OR kan bewustzijn creëren over milieu

Duurzaam ondernemen | 12 minuten | 20-10-2022

Het bedrijfsleven heeft een grote impact op klimaatveranderingen. Pas als uw OR zich daar zelf van bewust is, kunt u die bewustwording doorv...

Nut en noodzaak klimaattransitie

Duurzaam ondernemen | 5 minuten | 19-10-2022

Grote klimatologische veranderingen kunnen veel impact hebben op de leefbaarheid op aarde. Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij het be...