Verdiepingsartikelen

De arbeids- en organisatiedeskundige voor duurzame inzetbaarheid

Arbodienst | 3 minuten | 10-11-2022

Bevlogen en vitale werknemers: de wens van iedere organisatie. De arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) kan helpen om dit mogel...

Personeelsbeleid voor groeiende groep 55-plus werknemers

Duurzame inzetbaarheid | 8 minuten | 04-11-2022

Demografische ontwikkelingen laten zien dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt de komende jaren relatief klein blijft. De groep 55-...

Bewegen van in dienst naar uit dienst

Functioneren en beoordelen | 9 minuten | 20-09-2022

Werknemers maken vaak een hele ontwikkeling door in hun werkend bestaan. Ze komen nieuw en veelbelovend binnen, krijgen een ander takenpakke...

Geen premiekorting meer bij collectieve zorgverzekering

Verzuim | 4 minuten | 24-08-2022

Veel werkgevers bieden het aan werknemers aan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde: de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zor...

Fysiek en mentaal in beweging komen

Duurzame inzetbaarheid | 11 minuten | 15-08-2022

Onderdeel van een gezonde leefstijl is beweging. Voldoende bewegen is belangrijk, want het verlaagt de kans op onder andere diabetes en hart...

Gezondheid en vitaliteit voor arboprofessionals

Duurzame inzetbaarheid | 7 minuten | 15-08-2022

Het is nu ruim tien jaar geleden dat voor het eerst werd geaccepteerd dat een werkgever zich verdiepte in de leefstijl van werknemers. Vraag...

Onderzoeken naar werknemerswelzijn kunnen vaak beter

Duurzame inzetbaarheid | 6 minuten | 07-03-2022

Werknemerswelzijn, werkgeluk, baantevredenheid, engagement, duurzame inzetbaarheid... Eén voor één populaire termen die tegenwoordig in orga...

Beleid op maat verbetert duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid | 5 minuten | 28-12-2021

Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk he...

Gezond doorwerken tot het pensioen

Duurzame inzetbaarheid | 4 minuten | 03-12-2021

Met de stijgende pensioenleeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt is het in het belang van zowel werkgevers als werknemers om gezamenlijk he...

Vanaf 2022 een persoonlijk leer- en ontwikkelbudget van de overheid (STAP)

Opleiding en ontwikkeling | 5 minuten | 21-09-2021

De beroepsbevolking moet zich een leven lang ontwikkelen, zo vindt het kabinet. Hiervoor kan een leer- en ontwikkelbudget nuttig zijn. Dit b...