Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten salarisadministratie bij wijzigen rechtsvorm

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 30-05-2024

Het kan zijn dat de directie ervoor kiest om de rechtsvorm van uw onderneming te wijzigen, bijvoorbeeld van een vennootschap onder firma (vo...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 6 minuten | 04-12-2023

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Terugkeerpremie na eigenrisicodragerschap omhoog per 2024

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 4 minuten | 07-11-2023

Voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is uw organisatie publiek verzekerd bij UWV óf eigenrisicod...

Aandachtspunten bij het afsluiten van een WGA-hiaatverzekering

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 4 minuten | 03-10-2023

Het kan gebeuren dat werknemers van uw organisatie gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeid...

Wat komt er kijken bij de toepassing van de no-riskpolis?

Sociale verzekeringen | 4 minuten | 05-06-2023

Werkgevers zijn soms huiverig om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen, omdat ze vrezen dat die zich vaker ziek melden. D...

Weet hoe het eigenrisicodragerschap werkt

OR en financiële zaken | 5 minuten | 15-07-2022

Werknemers die arbeidsongeschikt worden, hebben recht op een uitkering. Uw bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij dit arbeidsongesc...

Wanneer betaalt eigenrisicodragerschap zich uit?

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 5 minuten | 21-06-2022

De wettelijk verplichte sociale verzekeringen: werkgevers met een goed sociaal beleid voelen die soms als een keurslijf, en werkgevers met u...

Schenk na langdurige ziekte ook aandacht aan WIA-keuring

Wet WIA | 5 minuten | 02-02-2022

Veel werkgevers weten (met externe hulp) wel wat zij moeten doen tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Als zij zich in die...