Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten voor aangifte VPB bij fiscale eenheid

Fiscale eenheid | 6 minuten | 30-03-2023

Ook tijdens het bestaan van de fiscale eenheid voor de VPB zijn er een aantal bijzondere regels waar u rekening mee moet houden. Zo zijn bij...

Gevolgen verbreken fiscale eenheid voor de VPB

Fiscale eenheid | 6 minuten | 08-03-2023

Met de ieder jaar veranderende tarieven voor de VPB en misschien bij uw bv omstandigheden die gewijzigd zijn kan het fiscaal voordeliger zij...

Aandachtspunten concernregeling voor berekening eindheffing WKR

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 01-02-2023

Elke werkgever moet jaarlijks nagaan of hij de beschikbare vrije ruimte overschrijdt en zo ja, de bijbehorende eindheffing betalen. Deze afr...

Aandachtspunten fiscale eenheid voor de BTW

Aangifte BTW | 6 minuten | 03-12-2021

Omdat een fiscale eenheid BTW van rechtswege ontstaat, zijn veel ondernemers zich er niet altijd bewust van dat zij deel uitmaken van een fi...

De nieuwe fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Fiscale eenheid | 5 minuten | 18-03-2021

Bij de ‘opvolger’ van de fiscale eenheid in de VPB gaat waarschijnlijk een belangrijk uitgangspunt overboord. Namelijk dat alle onderneminge...

Fiscale eenheid heeft voordelen maar ook nadelen

Fiscale eenheid | 5 minuten | 27-05-2020

In de BTW kunnen verschillende zelfstandige ondernemingen een fiscale eenheid vormen. Het hebben van een fiscale eenheid voor de BTW kan u f...