Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon voor de dga

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 5 minuten | 16-09-2020

De gebruikelijkloonregeling bepaalt dat u een minimumbedrag aan loon in de loonheffingen moet betrekken voor aanmerkelijkbelanghouders van u...

Loonheffingen voor dga’s

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 02-09-2020

Uw bv moet loonheffingen inhouden op het loon van werknemers. U neemt als dga een bijzondere positie in, omdat de gezagsverhouding anders is...