Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten voor de aangifte IB over 2023

Inkomstenbelasting (IB) | 5 minuten | 07-02-2024

Vanaf 1 maart a.s. kunt u uw vooringevulde aangifte IB over 2023 checken en waar nodig aanpassen en aanvullen. De Belastingdienst kan natuur...

Vermogensoverdracht bij leven: schenken

Successiewet | 12 minuten | 04-01-2024

De meest effectieve manier om voor uw erfgenamen erfbelasting te besparen, is om zo arm als een kerkrat te sterven. Toch zal geen enkele est...

De WOZ-waarde speelt grote rol bij veel belastingen

Hypotheek en eigen woning | 5 minuten | 04-01-2024

Ook dit jaar zult u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) weer op uw (digitale) deurmat hebben gevonden. Als eigenaar of gebruiker van ee...

Welke eigenwoningkosten zijn aftrekbaar voor de IB?

Hypotheek en eigen woning | 3 minuten | 03-12-2021

Bij de aanschaf (en financiering) van een eigen woning komen een heleboel extra kosten kijken waarvan u er een aantal wel kunt aftrekken maa...