Verdiepingsartikelen

Vermogensoverdracht bij leven: schenken

Successiewet | 12 minuten | 02-09-2022

De meest effectieve manier om voor uw erfgenamen erfbelasting te besparen, is om zo arm als een kerkrat te sterven. Toch zal geen enkele est...

De ‘jubelton’-schenking verdwijnt, wat kan er nog wel?

Successiewet | 4 minuten | 14-06-2022

Het is zover: 2022 is het laatste jaar van de ‘jubelton’. De verhoogde schenkingsvrijstelling voor een eigen woning gaat in 2023 al flink om...

Welke eigenwoningkosten zijn aftrekbaar voor de IB?

Hypotheek en eigen woning | 3 minuten | 03-12-2021

Bij de aanschaf (en financiering) van een eigen woning komen een heleboel extra kosten kijken waarvan u er een aantal wel kunt aftrekken maa...

Beleidsopties voor een toekomstbestendig belastingstelsel

Contact met de Belastingdienst | 4 minuten | 24-06-2020

Om het belastingstelsel ook in de toekomst te laten functioneren moeten er 7 knelpunten uit de weg geruimd worden. Dat hebben ambtelijke ond...

De WOZ-waarde speelt grote rol bij veel belastingen

Hypotheek en eigen woning | 5 minuten | 27-05-2020

Ook dit jaar zult u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) weer op uw (digitale) deurmat hebben gevonden. Als eigenaar of gebruiker van ee...