Verdiepingsartikelen

Het belang van de sociale informatie zit vooral in de vooruitblik

Informatierecht | 5 minuten | 14-03-2023

Uw organisatie is meer dan een verdienmodel. Het is ook een arbeidsorganisatie waarin het voor werknemers plezierig moet zijn om er veilig e...

OR & collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag | 6 minuten | 25-11-2022

Als de omstandigheden binnen een organisatie aanleiding geven om werknemers te ontslaan, is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag. Van co...

Profijt van milieumaatregelen

Duurzaam ondernemen | 8 minuten | 21-10-2022

Bestuurders zijn soms huiverig om milieumaatregelen te treffen, omdat dit flinke kosten met zich mee kan brengen. Er zijn echter allerlei su...

OR-rechten voor het milieu

Duurzaam ondernemen | 11 minuten | 20-10-2022

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven a...

OR & de rechten en bevoegdheden bij flexkrachten

Flexwerkers | 6 minuten | 04-10-2022

Werkgevers maken dankbaar gebruik van flexibele arbeidsconstructies zoals uitzenden, payrollen en contracting om beter in te kunnen spelen o...

Een goede basis door het informatierecht

Informatierecht | 6 minuten | 13-09-2022

Uw OR heeft recht op informatie van uw bestuurder. Het gaat daarbij om alle inlichtingen en gegevens die uw OR nodig heeft voor zijn taak (a...

OR & de spelregels bij contractverlengingen

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 19-07-2022

Hoewel de wetgever werkgevers aanmoedigt om werknemers meer zekerheid te bieden, maken werkgevers in de praktijk nog altijd veel gebruik van...

De zorg voor het milieu en de taak van uw OR

Duurzaam ondernemen | 6 minuten | 10-01-2022

De overheid wil dat in 2050 de economie volledig circulair is en alle grondstoffen volledig opnieuw worden gebruikt. Om te controleren of Ne...

Maak optimaal gebruik van uw informatierecht

Informatierecht | 5 minuten | 22-09-2021

Goed OR-werk staat en valt bij de informatie die uw OR tot zijn beschikking heeft. Zonder die informatie kunt u niet meepraten, laat staan d...

Zet beloningsbeleid op de agenda

Beloning | 5 minuten | 09-02-2021

In de media is er de afgelopen jaren veel aandacht voor beloningsverhoudingen en voor transparant en eerlijk beloningsbeleid. Ook door de co...