Verdiepingsartikelen

Artikel 31a WOR: Gegevens over het financieel en het economisch beleid

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 19-10-2020

Het is niet voor niets dat artikel 31a WOR gelijk start met de verstrekking van gegevens over het financieel én het economisch beleid van uw...

Artikel 31 b WOR: Wat wilt u weten over de werknemers die u vertegenwoordigt?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 13-08-2019

Uw OR is gekozen door en uit de werknemers met kiesrechten en heeft volgens de wet (artikel 2, lid 1 WOR) een dubbele opdracht: overleggen m...