Verdiepingsartikelen

Rol ondernemingsraad bij diversiteit en inclusie

Discriminatie | 6 minuten | 01-02-2023

Er valt in de praktijk nog veel te verbeteren op het gebied van diversiteit. Want ook al willen organisaties midden in de samenleving staan,...

Scholing van werknemers is de investering meer dan waard

Opleiding en ontwikkeling | 5 minuten | 14-12-2022

Het volgen van scholing is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Scholing maakt werknemers beter en langer inzetbaar en dat...

OR-rechten voor het milieu

Duurzaam ondernemen | 11 minuten | 20-10-2022

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven a...

Nut en noodzaak klimaattransitie

Duurzaam ondernemen | 5 minuten | 19-10-2022

Grote klimatologische veranderingen kunnen veel impact hebben op de leefbaarheid op aarde. Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij het be...

De rol van de ondernemingsraad bij een veilige werkomgeving

PSA | 6 minuten | 17-10-2022

Hoewel uw bestuurder verantwoordelijk is, speelt ook uw OR een grote rol bij de zorg voor een veilige werkomgeving. Zo moet u de naleving va...

Regelingen voor welzijn en sociale veiligheid

Arbeidsomstandigheden | 4 minuten | 21-09-2022

Of werknemers zich prettig voelen in de organisatie en tevreden zijn met hun werk, hangt niet alleen af van goede arbeidsvoorwaarden en -oms...

OR & de spelregels bij contractverlengingen

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 19-07-2022

Hoewel de wetgever werkgevers aanmoedigt om werknemers meer zekerheid te bieden, maken werkgevers in de praktijk nog altijd veel gebruik van...

OR & scholing achterban

Opleiding en ontwikkeling | 6 minuten | 14-07-2022

Scholing vergroot de duurzame inzetbaarheid van uw achterban en creëert ook meer productiviteit ten behoeve van de organisatie. Uw bestuurde...

OR & afspraken over de arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 07-06-2022

Arbeidsvoorwaarden zijn alle voorwaarden op basis waarvan een werknemer arbeid verricht voor een werkgever. In principe onderhandelen werkge...

OR & de spelregels voor loon en werktijden

Arbeidstijden | 6 minuten | 03-05-2022

Uw bestuurder heeft zich bij het bepalen van het salaris en de arbeidstijden van een werknemer te houden aan verschillende regels. Zo moet h...