Verdiepingsartikelen

Wat is de rol van de OR bij groene arbeidsvoorwaarden?

OR en arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 13-02-2024

Groene arbeidsvoorwaarden winnen aan populariteit bij zowel werknemers als werkgevers. Van een extra (ver)bouwbudget voor verduurzaming van...

OR & afspraken rondom thuiswerkbeleid

Thuiswerken en hybride werken | 6 minuten | 15-11-2023

In Nederland komt er geen wettelijk recht op thuiswerken. Op 26 september 2023 verwierp de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet werken waar...

Waar moet de OR op letten bij de Wet werken waar je wilt?

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 10-08-2023

De coronacrisis heeft het thuiswerkbeleid blijvend veranderd: van 09:00 tot 17:00 uur achter het bureau op kantoor, naar flexibele werktijde...

Bevoegdheden van de OR bij diversiteit en inclusie

Rechten van de OR | 6 minuten | 01-02-2023

Er valt in de praktijk nog veel te verbeteren op het gebied van diversiteit. Want ook al willen organisaties midden in de samenleving staan,...

Scholing van werknemers is de investering meer dan waard

OR en personeelsbeleid | 5 minuten | 14-12-2022

Het volgen van scholing is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers. Scholing maakt werknemers beter en langer inzetbaar en dat...

OR-rechten voor het milieu

Duurzaam ondernemen | 11 minuten | 20-10-2022

De OR heeft de taak om de zorg voor het milieu te bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR). In dit artikel leest u hoe uw OR invulling kan geven a...

Nut en noodzaak klimaattransitie

Duurzaam ondernemen | 5 minuten | 19-10-2022

Grote klimatologische veranderingen kunnen veel impact hebben op de leefbaarheid op aarde. Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij het be...

De rol van de ondernemingsraad bij een veilige werkomgeving

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 17-10-2022

Hoewel uw bestuurder verantwoordelijk is, speelt ook uw OR een grote rol bij de zorg voor een veilige werkomgeving. Zo moet u de naleving va...

Regelingen voor welzijn en sociale veiligheid

OR en arbeidsomstandigheden | 4 minuten | 21-09-2022

Of werknemers zich prettig voelen in de organisatie en tevreden zijn met hun werk, hangt niet alleen af van goede arbeidsvoorwaarden en -oms...

OR & de spelregels bij contractverlengingen

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 19-07-2022

Hoewel de wetgever werkgevers aanmoedigt om werknemers meer zekerheid te bieden, maken werkgevers in de praktijk nog altijd veel gebruik van...