Verdiepingsartikelen

Artikel 31a WOR: Gegevens over het financieel en het economisch beleid

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 19-10-2020

Het is niet voor niets dat artikel 31a WOR gelijk start met de verstrekking van gegevens over het financieel én het economisch beleid van uw...

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht | 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Artikel 30 WOR: Uw adviesrecht bij benoeming of ontslag van een WOR-bestuurder

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 07-07-2019

De meeste ondernemingsraden weten wel dat ze adviesrecht hebben op het ontslag van de bestuurder of de benoeming van een nieuwe bestuurder....