Verdiepingsartikelen

Wat verandert er door de WAB voor flexibele krachten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) | 7 minuten | 01-01-2020

Het aantal flexibele krachten is de afgelopen jaren structureel toegenomen. Het kabinet vindt het belangrijk om deze werknemers meer zekerhe...

Alles over opvolgend werkgeverschap

Arbeidsovereenkomst | 4 minuten | 01-01-2020

Regelmatig sluiten een werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Voor die situatie kent de wet verschillende rege...