Verdiepingsartikelen

Gegevensverwerking van gemoedsbezwaarden in de loonheffingen

Loonadministratie | 5 minuten | 27-06-2024

Werknemers kunnen gemoedsbezwaard zijn. Dat wil zeggen dat zij door een levensovertuiging bezwaar hebben tegen elke vorm van verzekeren, inc...

De regels van het vakantiegeld voor werknemers

Beloning | 6 minuten | 28-03-2024

De werknemers van uw onderneming hebben recht op een minimum aan vakantiebijslag, op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag...

Zorg dat de feestdagen goed geregeld zijn in uw administratie

Loonadministratie | 5 minuten | 05-03-2024

De lente is een periode waarin de feestdagen over elkaar heen buitelen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren volgen elkaar snel op, met tussendoo...

Aanspraken in de administratie verwerken

Loonadministratie | 6 minuten | 05-02-2024

Aanspraken zijn fiscaal gezien ingewikkelde materie. Als u ze in de loonadministratie moet verwerken, moet u daarom goed opletten. Soms moet...

De regels voor het corrigeren van de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 6 minuten | 30-01-2024

De Belastingdienst en andere instanties baseren zich voor het bepalen van aangiftes, uitkeringen en toeslagen op de gegevens uit de polisadm...

De regels voor het melden van betalingen aan derden

Loonadministratie | 4 minuten | 05-01-2024

Als u bepaalde werkzaamheden of diensten tegen betaling heeft uitbesteed, moet u aan de Belastingdienst doorgeven welke bedragen uw ondernem...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

Het wie, wat, wanneer en waarom van de verwerkersovereenkomst

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten | 30-11-2023

Als salarisadministrateur heeft u niet alleen te maken met de persoonsgegevens die u zelf verwerkt. U heeft namelijk ook te maken met extern...

De loonstaat: het hart van de loonadministratie

Loonadministratie | 6 minuten | 05-04-2023

Een belangrijk onderdeel van de loonadministratie wordt gevormd door de loonstaten. In die staten legt u gegevens van de werknemers en hun l...

Softwaresystemen voor uw loonadministratie

Loonadministratie | 5 minuten | 05-04-2023

Waarschijnlijk maakt u bij het voeren van de loonadministratie gebruik van een salarissoftwarepakket. Dat scheelt u uiteraard heel wat reken...