Verdiepingsartikelen

Veelgestelde vragen over dertiende maand en eindejaarsbonus

Loonadministratie | 5 minuten | 22-06-2020

Een dertiende maand of eindejaarsuitkering: voor werknemers is het een welkom steuntje in de vaak dure decembermaand. Uw organisatie kost he...

Zorg dat de feestdagen goed geregeld zijn in uw administratie

Loonadministratie | 5 minuten | 15-06-2020

De lente is een periode waarin de feestdagen over elkaar heen buitelen. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren volgen elkaar snel op, met tussendoo...

Uitleg over aanspraken en hoe u deze verwerkt in de administratie

Loonadministratie | 5 minuten | 10-06-2020

Aanspraken zijn fiscaal gezien ingewikkelde materie. Als u ze in de loonadministratie moet verwerken, moet u daarom heel goed opletten. Soms...

De administratieve afhandeling bij het overlijden van een werknemer

Loonadministratie | 5 minuten | 22-05-2020

Als een werknemer van uw onderneming komt te overlijden, is dat een bijzonder verdrietige situatie. Hoewel u hoopt dat u er nooit mee te mak...

Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

Loonadministratie | 4 minuten | 22-05-2020

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik make...

Afhandeling van loonzaken met betrekking op een eerder tijdvak

Loonadministratie | 5 minuten | 25-11-2019

Soms krijgt u te maken met betalingen aan werknemers die bij een eerder tijdvak horen, bijvoorbeeld een loonsverhoging met terugwerkende kra...

De bijzonderheden van fictieve dienstbetrekkingen

Loonadministratie | 5 minuten | 17-09-2019

U kunt te maken krijgen met de situatie dat er geen sprake is van een dienstbetrekking met een bepaalde opdrachtnemer, maar dat u de arbeids...

Wat kunt u verwachten bij een naheffing loonheffingen?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 09-09-2019

Bent u te laat met het indienen van een loonaangifte of bent u te laat met de betaling aan de Belastingdienst, dan is er sprake van verzuim....

De fiscale behandeling van eigen bijdragen van werknemers

Loonadministratie | 6 minuten | 09-09-2019

Het kan zijn dat uw werknemers een eigen bijdrage zijn verschuldigd voor bepaalde verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die uw ondernem...

De praktijk van inlenersaansprakelijkheid voor uw onderneming

Inlenersaansprakelijkheid | 4 minuten | 18-03-2019

Bij het inlenen van arbeidskrachten kan de Belastingdienst bij uw onderneming aankloppen als de uitlener de voor die krachten verschuldigde...