Verdiepingsartikelen

Mag een werkgever de griepprik verplichten?

Gezondheid werknemer | 5 minuten | 04-12-2023

Ieder jaar stuurt de overheid een uitnodiging voor de griepprik naar iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden van het influ...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 6 minuten | 04-12-2023

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Loonstop en loonopschorting: het verschil en de eisen

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 20-11-2023

Als een arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de keuze tussen twee verschillende loo...

Loondoorbetaling als werknemer verantwoordelijk is voor ziekte?

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 22-09-2023

De werkgever moet loon doorbetalen aan werknemers die door ziekte niet kunnen werken. Maar geldt dat ook als de werknemer zelf verantwoordel...

Soms recht op loon als werknemer niet werkt

Arbeidsrecht | 6 minuten | 06-09-2023

Als een werknemer geen arbeid verricht, lijkt het redelijk om hem geen loon te hoeven betalen. Dit is echter niet altijd het geval: het Nede...

WIA-uitkering na twee jaar ziekte vrijwillig uitstellen

Wet WIA | 3 minuten | 04-07-2023

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid komt een werknemer in aanmerking voor een WIA-uitkering en vervalt de loondoorbetalingsplicht van uw orga...

Verplicht visie geven op re-integratietraject

Re-integratie | 4 minuten | 06-06-2023

Per 1 juli 2023 krijgt u te maken met een nieuwe regel voor de re-integratie van zieke werknemers. Vanaf die datum is het namelijk verplicht...

Het derde ziektejaar van werknemers goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter | 6 minuten | 10-03-2023

Na twee jaar lang het loon te hebben doorbetaald bij ziekte, wordt een werkgever soms geconfronteerd met nóg een schok: een verplicht derde...

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 27-02-2023

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden e...

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap | 4 minuten | 23-01-2023

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...