Verdiepingsartikelen

Hoe krijgt u genoeg kandidaten voor uw or-verkiezingen?

OR-verkiezingen | 6 minuten | 13-11-2020

Hoewel er ondernemingsraden zijn die nooit verkiezingen organiseren en hun vacatures opvullen door zelf voor nieuwe leden te zorgen, houdt u...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad | 4 minuten | 14-10-2020

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een 'voorlopig...

Artikel 9 en 10 WOR: Wat zijn de spelregels voor de verkiezingen voor de nieuwe OR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 6 minuten | 17-04-2020

Voor elke OR breekt een moment aan waarop hij zijn eigen opvolging moet gaan regelen. Ook al stellen alle OR-leden zich herkiesbaar, voor ee...

OR-verkiezingen: digitaal of analoog stemmen?

OR-verkiezingen | 4 minuten | 17-02-2020

Een digitale applicatie of toch weer met het potlood in een stemhokje? Hoe organiseert u de eerstvolgende OR-verkiezingen? Bij het maken van...

Artikel 8 en 48 WOR: Het reglement verbindt de WOR met uw ondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 13-02-2020

Als het goed is, bestaat er geen OR zonder eigen reglement. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) eist namelijk dat de verkiezing van een OR...

De rol van de vakbond bij de OR-verkiezingen

Ondernemingsraad | 4 minuten | 10-02-2020

Vakbonden kunnen kandidaten aandragen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad (OR). Om dit recht te kunnen uitoefenen, moeten de vakbon...