Verdiepingsartikelen

Zorg voor een warme overdracht van OR naar OR

OR-verkiezingen | 5 minuten | 15-07-2022

Aan het einde van een zittingstermijn van de OR is het altijd spannend welke samenstelling de nieuwe OR krijgt. Zitten daar nog OR-leden in...

Digitale OR-verkiezingen kunnen veel voordelen opleveren

OR-verkiezingen | 5 minuten | 22-06-2022

Als gevolg van de coronacrisis hebben digitale bedrijfsprocessen een vlucht genomen. Dit geldt ook voor het organiseren van OR-verkiezingen....

Zichtbaarheid OR vergroot ook betrokkenheid achterban

Achterban van de OR | 6 minuten | 13-04-2022

Als vertegenwoordiging van de werknemers in uw organisatie is uw OR de overlegpartner van uw bestuurder. Dat vraagt voorbereiding en tijd. A...

Wijzigingen WOR in de praktijk

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 11-02-2022

Per 1 januari 2022 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op enkele belangrijke punten gewijzigd. Zo zijn de kiesrechttermijnen aanzienlijk...

De overstap van PVT naar OR

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) | 4 minuten | 20-12-2021

Door groei van uw organisatie of bijvoorbeeld een fusie of overname kan het aantal werknemers flink toenemen. Dit heeft gevolgen voor de man...

Op zoek naar OR-kandidaten

OR-verkiezingen | 5 minuten | 22-11-2021

Bij veel ondernemingsraden vinden geen verkiezingen plaats, omdat er te weinig kandidaten zijn. Er valt dan simpelweg niets te kiezen en ied...

Hoe krijgt u genoeg kandidaten voor uw OR-verkiezingen?

OR-verkiezingen | 6 minuten | 13-11-2020

Hoewel er ondernemingsraden zijn die nooit verkiezingen organiseren en hun vacatures opvullen door zelf voor nieuwe leden te zorgen, houdt u...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad | 4 minuten | 14-10-2020

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een 'voorlopig...

Artikel 9 en 10 WOR: Wat zijn de spelregels voor de verkiezingen voor de nieuwe OR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 6 minuten | 17-04-2020

Voor elke OR breekt een moment aan waarop hij zijn eigen opvolging moet gaan regelen. Ook al stellen alle OR-leden zich herkiesbaar, voor ee...

OR-verkiezingen: digitaal of analoog stemmen?

OR-verkiezingen | 4 minuten | 17-02-2020

Een digitale applicatie of toch weer met het potlood in een stemhokje? Hoe organiseert u de eerstvolgende OR-verkiezingen? Bij het maken van...