Verdiepingsartikelen

Flexibele krachten warm maken voor de OR

Samenstelling van de OR | 11 minuten | 05-10-2023

Organisaties werken regelmatig met flexwerkers. Zo kan een organisatie zich makkelijker aanpassen aan veranderingen op de markt. Ook bij uw...

Vier concrete aanbevelingen voor hoge opkomst bij OR-verkiezingen

OR-verkiezingen | 6 minuten | 09-05-2023

De periode rond de OR-verkiezingen is altijd een spannende tijd. Hoe groter de opkomst tijdens de OR-verkiezingen is, hoe liever. Een grote...

Check uw reglement voordat u de verkiezingen organiseert

OR-verkiezingen | 6 minuten | 11-04-2023

In uw OR-reglement staat hoe uw OR de verkiezingen moet organiseren. Ga daarom – voordat de verkiezingsprocedure van start gaat – eerst na o...

Kiesstelsels verschillen in kandidaatstelling, stemmen en uitslag

OR-verkiezingen | 6 minuten | 14-03-2023

Uw OR moet in uw reglement vastleggen hoe u de OR-verkiezingen organiseert. U kunt kiezen uit twee (hoofd)kiesstelsels: het personen- en het...

Ook bij OR-verkiezingen geldt: een goed begin is het halve werk

OR-verkiezingen | 6 minuten | 14-02-2023

De verkiezingen voor de nieuwe OR vragen om een goede voorbereiding. Een strakke planning is noodzakelijk om de verkiezingen goed te laten v...

Zorg voor een warme overdracht van OR naar OR

OR-verkiezingen | 5 minuten | 15-07-2022

Aan het einde van een zittingstermijn van de OR is het altijd spannend welke samenstelling de nieuwe OR krijgt. Zitten daar nog OR-leden in...

Digitale OR-verkiezingen kunnen veel voordelen opleveren

OR-verkiezingen | 5 minuten | 22-06-2022

Als gevolg van de coronacrisis hebben digitale bedrijfsprocessen een vlucht genomen. Dit geldt ook voor het organiseren van OR-verkiezingen....

Zichtbaarheid OR vergroot ook betrokkenheid achterban

OR-communicatie | 6 minuten | 13-04-2022

Als vertegenwoordiging van de werknemers in uw organisatie is uw OR de overlegpartner van uw bestuurder. Dat vraagt voorbereiding en tijd. A...

Wijzigingen WOR in de praktijk

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 11-02-2022

Per 1 januari 2022 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op enkele belangrijke punten gewijzigd. Zo zijn de kiesrechttermijnen aanzienlijk...

De overstap van PVT naar OR

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) | 4 minuten | 20-12-2021

Door groei van uw organisatie of bijvoorbeeld een fusie of overname kan het aantal werknemers flink toenemen. Dit heeft gevolgen voor de man...