Verdiepingsartikelen

Bepaalde vaardigheden zijn onmisbaar voor ieder or-lid

OR-scholing | 5 minuten | 19-10-2020

Bij OR-verkiezingen hebben kandidaten die over bepaalde eigenschappen beschikken een voorsprong op de rest. Een kritische instelling, een vl...

OR-reglement is basis voor functioneren ondernemingsraad

Ondernemingsraad | 4 minuten | 14-10-2020

Het OR-reglement is de basis voor het functioneren van uw OR. Vóór de oprichting van de OR en de eerste verkiezingen moet er een 'voorlopig...

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad | 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

OR-leden genieten wettelijke bescherming tegen benadeling

Ondernemingsraad | 5 minuten | 10-06-2020

Als OR-lid stelt u zich onderzoekend en kritisch op. Dat is wat de wetgever en uw achterban van u verwachten. Maar daarmee steekt u ook uw n...

Uw OR heeft de nodige rechten en bevoegdheden bij een fusie

Ondernemingsraad | 5 minuten | 09-06-2020

Door de coronacrisis lijdt een deel van de organisaties grote omzetverliezen. Dit kan leiden tot fusies. Kopers kunnen deze organisaties re...

Goede scholing belangrijk voor goed functioneren OR

OR-scholing | 6 minuten | 09-06-2020

De ondernemingsraad praat mee over het beleid van de onderneming en de te nemen besluiten. Dat lijkt misschien eenvoudig werk, waarvoor een...

Artikel 9 en 10 WOR: Wat zijn de spelregels voor de verkiezingen voor de nieuwe OR?

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 6 minuten | 17-04-2020

Voor elke OR breekt een moment aan waarop hij zijn eigen opvolging moet gaan regelen. Ook al stellen alle OR-leden zich herkiesbaar, voor ee...

Artikel 9 en 10 WOR: De wettelijke spelregels voor de inrichting van de OR-verkiezingen

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 13-03-2020

Algemene verkiezingen zijn een belangrijk moment voor elke OR. De zittende leden moeten aftreden, maar zijn verantwoordelijk voor de eigen o...

OR-verkiezingen: digitaal of analoog stemmen?

OR-verkiezingen | 4 minuten | 17-02-2020

Een digitale applicatie of toch weer met het potlood in een stemhokje? Hoe organiseert u de eerstvolgende OR-verkiezingen? Bij het maken van...

Artikel 8 en 48 WOR: Het reglement verbindt de WOR met uw ondernemingsraad

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 13-02-2020

Als het goed is, bestaat er geen OR zonder eigen reglement. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) eist namelijk dat de verkiezing van een OR...