Verdiepingsartikelen

Zorg dat u weet op welke manieren u een beroepsprocedure kunt starten

Ondernemingskamer (OK) | 4 minuten | 25-03-2021

Iedere OR dankt zijn bestaansrecht aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Die wet is bedoeld om de medezeggenschap in organisaties zo vee...

Wat zegt de WOR over conflicten?

Conflicthantering | 6 minuten | 15-09-2020

Het kan voorkomen dat de OR en bestuurder van mening verschillen over de toepassing van de wet en er samen niet uitkomen. In de WOR staan vo...

Het enquêterecht is een sterk middel, ook als uw OR dit recht niet heeft

Ondernemingsraad | 5 minuten | 01-06-2021

Zoals de Tweede Kamer de tegenmacht vormt voor het kabinet, zo vormt uw OR de tegenmacht van uw bestuurder. U fungeert als klankbord voor uw...