Verdiepingsartikelen

OR & de spelregels voor loon en werktijden

Arbeidstijden | 6 minuten | 03-05-2022

Uw bestuurder heeft zich bij het bepalen van het salaris en de arbeidstijden van een werknemer te houden aan verschillende regels. Zo moet h...

OR noodzakelijk bij harmoniseren arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 13-04-2022

Het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden is een belangrijke stap in een fusie- of overnametraject. Ook al is dit in hoofdzaak de taak van...

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing | 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

Zichtbaarheid OR vergroot ook betrokkenheid achterban

Achterban van de OR | 6 minuten | 13-04-2022

Als vertegenwoordiging van de werknemers in uw organisatie is uw OR de overlegpartner van uw bestuurder. Dat vraagt voorbereiding en tijd. A...

OR & de privacyregels

Privacy op het werk | 6 minuten | 13-04-2022

Veel werkgevers maken gebruik van manieren en technieken om werknemers en bezoekers te controleren. Denk aan cameratoezicht in winkels, een...

OR & de rol van de preventiemedewerker

Preventiemedewerker | 6 minuten | 05-04-2022

Sinds de Arbowet in 2005 is aangepast, zijn werkgevers verplicht om één of meerdere preventiemedewerker(s) aan te stellen binnen de organisa...

OR & personeelsverloop

Werving en selectie | 6 minuten | 09-03-2022

In tal van branches bestaat een chronisch personeelstekort. Organisaties hebben te weinig werknemers in dienst en nieuwe collega’s zijn nauw...

OR & recht op thuiswerken

Thuiswerken | 6 minuten | 09-03-2022

Door de coronacrisis zijn veel werkgevers en werknemers gewend geraakt aan het thuiswerken. Waar thuiswerken in veel branches eerder niet ge...

Het is belangrijker dan ooit om een veilig werkklimaat te creëren

PSA | 6 minuten | 08-03-2022

De onthullingen bij het tv-programma The Voice of Holland en inmiddels ook bij Ajax hebben de noodzaak voor de aanpak van (seksueel) grensov...

De rol van de vakbond bij een reorganisatie

Reorganisatie | 5 minuten | 08-03-2022

Uw OR heeft adviesrecht bij een reorganisatie. Is daar een vakbond bij betrokken, dan kan dit betekenen dat uw OR iets minder zeggenschap he...