Verdiepingsartikelen

OR & de toepassing van het afspiegelingsbeginsel

Ontslag | 5 minuten | 11-11-2022

Een werkgever die om bedrijfseconomische redenen afscheid wil nemen van werknemers is niet geheel vrij om te kiezen welke medewerker hij ont...

OR & wijzigingen in pensioen

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 09-11-2022

De Eerste Kamer stemde op 27 september 2022 in met nieuwe regels voor de waarde­overdracht van klein ouderdomspensioen. Wat zijn de huidige...

Voor uw OR is de intentieverklaring een belangrijk document

Adviesrecht | 5 minuten | 09-11-2022

Een intentieverklaring is één van de eerste stappen voor een overname of fusie en daarmee ook de aankondiging van ingrijpende veranderingen....

OR moet extra alert zijn bij overname door private equity

Reorganisatie | 6 minuten | 09-11-2022

Private equity (PE) is een term die steeds vaker voorkomt bij bedrijfsfusies en -overnames. Het aantal organisaties dat er in Nederland mee...

Hoe beoordeelt uw OR de mogelijke effecten van een investering?

Investeren | 5 minuten | 09-11-2022

Veel ondernemingsraden zijn enthousiast over investeringen. Investeringen maken de organisatie vaak toekomstbestendig, wat het ook weer makk...

Een introductie van ondernemingsovereenkomsten

Ondernemingsraad | 5 minuten | 04-11-2022

Goede medezeggenschap is waardevol voor een goedwerkende organisatie. Een ondernemingsraad (OR) denkt met de directie mee over beslissingen...

Zorg voor milieu verankeren in organisatie

Klimaatneutraal ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

De klimaattransitie is nooit af. Daarom is bewustwording en een andere mindset in de hele organisatie van belang. De ondernemingsraad heeft...

Belangen achterban bij milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 9 minuten | 21-10-2022

Milieumaatregelen kunnen heel divers zijn en dat geldt ook voor de gevolgen voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing naar een d...

Profijt van milieumaatregelen

Klimaatneutraal ondernemen | 8 minuten | 21-10-2022

Bestuurders zijn soms huiverig om milieumaatregelen te treffen, omdat dit flinke kosten met zich mee kan brengen. Er zijn echter allerlei su...

OR aan de slag voor een beter milieu

Klimaatneutraal ondernemen | 12 minuten | 21-10-2022

Hoe kan uw bestuurder de klimaatdoelen bereiken en hieraan blijven voldoen, en wat is de rol van uw OR hierbij? Het creëren van bewustwordin...