Verdiepingsartikelen

Aandacht voor inhoud en opbouw van het OR-jaarverslag

Werkwijze OR | 5 minuten | 12-02-2024

Uw OR maakt van elke vergadering een verslag. Dat doet hij niet alleen voor zichzelf, maar het is ook verplicht volgens de Wet op de onderne...

Behoud van oude pensioenpremie onder het nieuwe pensioenstelsel

Wet toekomst pensioenen | 6 minuten | 25-01-2024

Door de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (WTP) moet de premie voor de pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2028 in principe v...

Risico’s van gebruik AI-chatbot voor werk en hoe deze te verkleinen

Werken met AI | 6 minuten | 12-01-2024

Chatbots als ChatGPT, Bing en Bard veroveren met rasse schreden een plek op de werkvloer. Door de snelle ontwikkelingen breiden de toepassin...

De regels voor functie-indeling en functiewaardering

Functioneren en beoordelen | 0 minuten | 07-12-2023

Bijna iedere grotere organisatie heeft te maken met het indelen van functies en de waardering hiervan. Werkgevers besteden er ongetwijfeld v...

Herziening van de SER-richtlijn voor de werk-privébalans

Balans werk-privé | 6 minuten | 04-12-2023

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Daardoor lopen ze risico om overbelast t...

Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 08-11-2023

Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voeta...

Informeer werknemers helder en tijdig over reorganisatie

Reorganisatie | 8 minuten | 28-09-2023

Een reorganisatie is een complex proces. Dat geldt zeker ook voor het goed en op tijd informeren van werknemers over de te zetten stappen en...

Artikel 1 WOR: onderneming, ondernemer, uw bestuurder en werkzame personen

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 11-09-2023

Zoals voor de meeste wetten geldt, gaat ook artikel 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) over de begrippen die in deze wet een belangr...

Tips bij aanpak grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 06-09-2023

De berichten over grensoverschrijdend gedrag vlogen u de afgelopen jaren om de oren. Organisaties hebben lang weggekeken en staan nu in de p...

Waar zit u aan vast na het tekenen van een intentieovereenkomst?

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 29-08-2023

Er wordt wel beweerd dat een intentieverklaring niets voorstelt. Het gaat alleen maar om bedoelingen, die kunnen morgen anders zijn dan vand...