Verdiepingsartikelen

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk) secretaris

Werkwijze OR | 6 minuten

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren,...

Weet welke regels er gelden rond het instellen van OR -commissies

Werkwijze OR | 5 minuten

Tijdelijke, vaste en onderdeelcommissies zijn commissies van de OR als ze door middel van schriftelijke besluiten van die OR zijn ingesteld....