Verdiepingsartikelen

Finale kwijting bij ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden | 5 minuten | 11-08-2020

Bij ontslag met wederzijds goedvinden sluiten werkgevers en werknemers vaak een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst...

Overeenkomsten ‘vernietigen’ en de gevolgen terugdraaien

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 28-07-2020

Soms is een contract dat ooit zo gunstig leek een wurgcontract geworden. Misschien was het bij het ondertekenen ook al niet zo gunstig, maar...

Aansprakelijkheid afwenden als u een bv verkoopt of opdoekt

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 09-07-2020

Glas gaat in de glasbak en oude kranten belanden in de papiercontainer. Dat is makkelijk. Maar waar laat u uw oude bv? Een bv die groeit en...

Civiele rechter moet afgaan op wat procespartijen te berde brengen

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 03-07-2020

Hoe wint u een rechtszaak? Op basis van de feiten. U wint een zaak niet met juridische slimmigheidjes of wetsartikelen die alleen uw advocaa...

Papier of digitaal, paraaf of handtekening, maakt dat juridisch uit?

Ondernemingsrecht | 5 minuten | 08-06-2020

Hoe zet iemand zonder handen een handtekening? Mag een handtekening ook een grappig getekend symbooltje zijn? En telt een digitale handteken...

Kan een procedure bij de rechtbank ook sneller?

Ondernemingsrecht | 5 minuten | 08-06-2020

Treuzelen in de rechtszaal kon jarenlang met een ‘Italiaanse torpedo’. Partijen tegen wie in Nederland een zaak dreigde, begonnen doodleuk z...

Loon doorbetalen aan zieke werknemer

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 15-05-2020

Als een werknemer zich ziek meldt, kan hij als gevolg daarvan de afspraak om arbeid te verrichten niet nakomen. Past u dan de uit het algeme...

Bescherming van kleine ondernemingen in het rechtsverkeer

Ondernemingsrecht | 5 minuten | 09-05-2020

Kleine ondernemingen denken dat ze in een procedure tegen een grote onderneming met 3-0 achterstaan. De zakken van de ‘grote jongens’ zijn v...

Grijze lijst bij verkoop aan consumenten

Ondernemingsrecht | 6 minuten | 06-11-2019

Met uw zakelijke klanten mag u als ondernemer in principe van alles afspreken in uw algemene voorwaarden. Dit ligt anders als u verkoopt aan...

Tip voor dga’s: leg afspraken die u met uzelf maakt schriftelijk vast!

Ondernemingsrecht | 5 minuten | 04-10-2019

U heeft als dga waarschijnlijk heel wat afspraken gemaakt met uw bv. Hoe hoog is uw loon? Wat zijn de voorwaarden voor de geldlening tussen...