Verdiepingsartikelen

MDIEU-subsidie aanvragen bij regeling voor vervroegde uittreding

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 5 minuten | 06-06-2023

Voor de maatschappij is het fijn als bijvoorbeeld bouwvakkers en verpleegkundigen lang werken én daarbij gezond blijven, maar in de praktijk...

Opzegtermijn van arbeidsovereenkomst door de werkgever

Ontslag | 5 minuten | 06-06-2023

Als werkgever heeft u vast weleens te maken met een opzegging van een arbeidsovereenkomst, op uw initiatief of dat van een werknemer. Hierbi...

Regels voor transitievergoeding op een rijtje

Transitievergoeding | 6 minuten | 16-05-2023

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontslaan van een werknemer is de transitievergoeding. Als uw organisatie het contract van een werknemer...

Aandachtspunten bij opstellen van beëindigingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden | 5 minuten | 18-04-2023

Door de strenge regels van het ontslagrecht vinden werkgevers het vaak lastig om werknemers te ontslaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat de beë...

Een goed verbeterplan opstellen: voor de werknemer én voor de rechter

Disfunctioneren | 6 minuten | 04-04-2023

Als een werknemer niet goed functioneert, behoort u als goed werkgever een verbetertraject aan te gaan, met als doel de werknemer (weer) te...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Meerdere werknemers tegelijk ontslaan: waar moet u op letten?

Ontslag | 6 minuten | 01-06-2022

Soms wil een organisatie reorganiseren. Bijvoorbeeld omdat dit zorgt voor efficiëntere bedrijfsvoering of doordat er door achterblijvende op...

OR & ontslag op initiatief van de werkgever

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 08-03-2022

Uw bestuurder kan een arbeidsovereenkomst van een werknemer niet zomaar beëindigen. In Nederland geldt namelijk een preventieve ontslagtoets...

Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding

Ontslag met wederzijds goedvinden | 5 minuten | 01-08-2021

Al een geruime tijd geldt dat werkgevers een compensatie kunnen ontvangen voor transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidson...

Ontslaan voor voortbestaan

Ontslag | 4 minuten | 20-05-2021

Het kan zijn dat een crisissituatie zulke vergaande gevolgen voor uw organisatie heeft, dat er niet aan valt te ontkomen om te reorganiseren...