Verdiepingsartikelen

Een wilsgebrek: de gevolgen voor de overeenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden | 5 minuten | 23-04-2024

De overeenkomst is gesloten: de handtekeningen zijn gezet en de handen geschud. Maar nu wil één van de andere partijen van de overeenkomst a...

Finale kwijting bij ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden | 5 minuten | 23-04-2024

Bij ontslag met wederzijds goedvinden sluiten werkgevers en werknemers vaak een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst...

Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Ontslag | 5 minuten | 22-04-2024

Wat ooit zo mooi begon, kan zomaar omslaan. De eens zo enthousiaste werknemer is veranderd in een probleemgeval. Of de resultaten van uw org...

Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding

Ontslag met wederzijds goedvinden | 5 minuten | 11-03-2024

Al een geruime tijd geldt dat werkgevers een compensatie kunnen ontvangen voor transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidson...

Informeer werknemers helder en tijdig over reorganisatie

Reorganisatie | 8 minuten | 28-09-2023

Een reorganisatie is een complex proces. Dat geldt zeker ook voor het goed en op tijd informeren van werknemers over de te zetten stappen en...

MDIEU-subsidie aanvragen bij regeling voor vervroegde uittreding

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 5 minuten | 06-06-2023

Voor de maatschappij is het fijn als bijvoorbeeld bouwvakkers en verpleegkundigen lang werken én daarbij gezond blijven, maar in de praktijk...

Opzegtermijn van arbeidsovereenkomst door de werkgever

Ontslag | 5 minuten | 06-06-2023

Als werkgever heeft u vast weleens te maken met een opzegging van een arbeidsovereenkomst, op uw initiatief of dat van een werknemer. Hierbi...

Regels voor transitievergoeding op een rijtje

Transitievergoeding | 6 minuten | 16-05-2023

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontslaan van een werknemer is de transitievergoeding. Als uw organisatie het contract van een werknemer...

Aandachtspunten bij opstellen van beëindigingsovereenkomst

Ontslag met wederzijds goedvinden | 5 minuten | 18-04-2023

Door de strenge regels van het ontslagrecht vinden werkgevers het vaak lastig om werknemers te ontslaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat de beë...

Een goed verbeterplan opstellen: voor de werknemer én voor de rechter

Disfunctioneren | 6 minuten | 04-04-2023

Als een werknemer niet goed functioneert, behoort u als goed werkgever een verbetertraject aan te gaan, met als doel de werknemer (weer) te...