Verdiepingsartikelen

Carrièreplanning voor ondernemers

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) | 10 minuten | 10-11-2022

In een ideale wereld zou u volledige controle hebben over uw leven en uw onderneming. De werkelijkheid is anders; u kunt veel zaken, zowel p...

Personeelsbeleid voor groeiende groep 55-plus werknemers

Duurzame inzetbaarheid | 8 minuten | 04-11-2022

Demografische ontwikkelingen laten zien dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt de komende jaren relatief klein blijft. De groep 55-...

Een disfunctionerende werknemer: hoe gaat u daarmee om?

Disfunctioneren | 6 minuten | 08-09-2022

Vaak bevat de functiebeschrijving of het functieprofiel van de werknemer de voor de functie vereiste werkzaamheden, de verantwoordelijkheden...

OR & scholing achterban

Opleiding en ontwikkeling | 6 minuten | 14-07-2022

Scholing vergroot de duurzame inzetbaarheid van uw achterban en creëert ook meer productiviteit ten behoeve van de organisatie. Uw bestuurde...

Nieuwe Europese regels voor betaling van studiekosten

Studiekosten | 5 minuten | 30-06-2022

Om te ontmoedigen dat werknemers snel vertrekken na het volgen van een dure opleiding op kosten van de zaak, kunt u een studiekostenbeding o...

Hoe versterkt u persoonlijk leiderschap in uw organisatie?

Leidinggeven | 6 minuten | 09-06-2022

Jarenlang hebben werkgevers gedacht dat het belangrijk was dat werknemers tevreden waren. Dat was dan ook de insteek van de MTO’s, de medewe...

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing | 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

Terugdringen van psychisch verzuim met ontwikkel- en opleidingsbeleid

Opleiding en ontwikkeling | 6 minuten | 07-04-2022

Het aantal psychische klachten bij werknemers is de laatste jaren sterk toegenomen. De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) staat...

Onevenwichtigheid tussen taken en opleiding herkennen

Opleiding en ontwikkeling | 5 minuten | 18-02-2022

Wanneer werknemers verantwoordelijk zijn voor taken waar zij onvoldoende kennis en vaardigheden voor hebben, kan dit leiden tot stress- en z...

Zorg samen met leidinggevenden voor een passend opleidingsbeleid

Opleiding en ontwikkeling | 6 minuten | 01-02-2022

Om beleid op te stellen en te implementeren als HR-professional, is een goede samenwerking met leidinggevenden van groot belang. Het succes...