Verdiepingsartikelen

Onderbouwing van aanvraag bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 06-05-2022

Soms zorgen ontwikkelingen ervoor dat er geen plek meer is voor één of meerdere werknemers. Denk aan een reorganisatie, financiële tegenvall...

Werknemer maakt het te bont: hoe ontslaat u hem op staande voet?

Ontslag op staande voet | 6 minuten | 30-03-2022

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het gedrag van een werknemer maakt dat uw onderneming absoluut niet met hem verder wil. En dat in...

OR & ontslag op initiatief van de werkgever

Ontslag | 6 minuten | 08-03-2022

Uw bestuurder kan een arbeidsovereenkomst van een werknemer niet zomaar beëindigen. In Nederland geldt namelijk een preventieve ontslagtoets...

Manieren om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel

Arbeidsrecht | 5 minuten | 24-02-2022

Bij een reorganisatie moet een werkgever soms afscheid nemen van werknemers om het voortbestaan van de organisatie te kunnen (blijven) waarb...

Werknemer met drank- of drugsprobleem ontslaan? Pas op!

Ontslag | 5 minuten | 10-02-2022

Het rechtsgeldig ontslaan van een werknemer met een alcohol-, drugs of medicijnenprobleem is minder eenvoudig dan u misschien denkt. Het is...

Vragen over de transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding | 6 minuten | 07-01-2022

Als u een werknemer ontslaat of als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt, moet u hem een transitievergoeding betalen. De werknemer kan d...

Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

Re-integratie | 6 minuten | 03-01-2022

Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blij...

De strenge voorwaarden voor ontbindende voorwaarden

Arbeidsovereenkomst | 5 minuten | 10-12-2021

In de arbeidsovereenkomst kunt u als werkgever met een werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege wordt ontbonden, zodra...

Tips voor een soepel arbeidsongeschiktheidsontslag bij UWV

Ontslag | 5 minuten | 10-12-2021

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid vervalt meestal het opzegverbod voor zieke werknemers. Dan kunt u een arbeidsongeschikte werknemer ontsla...

Waar moet u rekening mee houden bij middelengebruik op de werkvloer?

Re-integratie | 5 minuten | 01-11-2021

Als uw organisatie te maken krijgt met een werknemer die kampt met een alcohol- of drugsprobleem, roept dit diverse vragen op: hoe kan uw or...