Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij het geven of opnemen van onbetaald verlof

Verlofregelingen | 3 minuten | 28-11-2023

Een werknemer kan verschillende redenen hebben om onbetaald verlof op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sabbatical, zorg voor de kinderen...

Arbeidsvoorwaarden meenemen bij wisselen van werkgever

Arbeidsvoorwaarden | 7 minuten | 26-09-2023

Als een werknemer overstapt naar een andere werkgever, neemt hij mogelijk allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden mee naar zijn nieuwe werkge...

Verlofvormen uit de WAZO en de gevolgen voor het salaris

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 6 minuten | 30-08-2023

In de levens van werknemers gebeurt van alles. Zoals het krijgen van kinderen en het verzorgen van zieke familieleden. De Wet arbeid en zorg...

Opname van betaald ouderschapsverlof in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 06-12-2022

Per 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor een deel van het ouderschapsverlof waarop zij recht hebben een uitkering van UWV krijgen. Een moo...

OR & het recht van werknemers op verlof

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 18-10-2022

Werknemers hechten steeds meer waarde aan een goede werk-privébalans. Ook vervullen steeds meer werknemers de rol van mantelzorger voor een...

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof | 5 minuten | 29-09-2022

Een werknemer met een kind tot 8 jaar oud kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor een g...

Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof | 7 minuten | 02-08-2022

Na een geboorte is het goed als de ouders en het kindje veel tijd met elkaar doorbrengen. In de praktijk ging de partner van degene die beva...

Verschil in verlofrechten bij een meerling

Verlofregelingen | 3 minuten | 03-03-2022

Rond de geboorte van een kind komt er een hoop op een werknemer af. Om hiermee om te kunnen gaan, zijn de verlofrechten in Nederland gelukki...

OR & de arbeidsrechtelijke wetswijzigingen per 2022

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 15-02-2022

In 2022 zijn er weer een aantal (aankomende) arbeidsrechtelijke wetswijzigingen. Deze zullen een grote rol spelen bij de discussie over vera...

WAZO-uitkeringen in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 01-02-2022

Hoewel de geboorte van een kind van een (partner van de) werknemer een privéaangelegenheid is, krijgt u er ook mee te maken. De Wet arbeid e...