Verdiepingsartikelen

De zorg voor het milieu en de taak van uw OR

Klimaatneutraal ondernemen | 6 minuten | 10-01-2022

De overheid wil dat in 2050 de economie volledig circulair is en alle grondstoffen volledig opnieuw worden gebruikt. Om te controleren of Ne...

Vaardigheden online vergaderen OR

Overlegvergadering | 4 minuten | 10-05-2021

Waarschijnlijk blijven ook na de coronacrisis veel werknemers regelmatig thuiswerken. De kans is dus groot dat ook uw OR veel online blijft...

Resultaatgericht vergaderen verbetert kwaliteit van OR-werk aanzienlijk

OR-faciliteiten | 5 minuten | 12-04-2021

De resultaten die uw OR boekt, komen voort uit vergaderen. Uw OR vergadert zowel voor onderling beraad, als in het overleg met uw bestuurder...

Slim invulling geven aan uw OR-werk

OR-scholing | 5 minuten | 12-04-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft uw OR en uw bestuurder de nodige handvatten om de medezeggenschap binnen uw organisatie vorm te g...

Artikel 23a t/m c WOR: De regels voor de overlegvergadering volgens de letter van de wet

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 6 minuten | 09-06-2019

Uw belangrijkste bevoegdheid is het overlegrecht met de ondernemer. U kunt alles aan de orde stellen wat de onderneming betreft en waarover...

Artikel 23 WOR: Het overleg tussen OR en bestuurder

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 5 minuten | 09-05-2019

De overlegvergadering is op de eerste plaats een overleg tussen twee vertegen­woordigers. De bestuurder vertegenwoordigt de ondernemer en de...