Verdiepingsartikelen

OR & wijzigingen in pensioen

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 09-11-2022

De Eerste Kamer stemde op 27 september 2022 in met nieuwe regels voor de waarde­overdracht van klein ouderdomspensioen. Wat zijn de huidige...

Personeelsbeleid voor groeiende groep 55-plus werknemers

Duurzame inzetbaarheid | 8 minuten | 04-11-2022

Demografische ontwikkelingen laten zien dat de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt de komende jaren relatief klein blijft. De groep 55-...

Let bij ontslag op de gevolgen voor het pensioen

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 01-11-2022

Wil een werknemer uit dienst? Denk dan tijdig aan zijn pensioen! Het vooruitzicht op een mooie vergoeding of de vrijheid van werkverplichtin...

Onduidelijke termen zorgen vaak voor verkeerde keuze pensioencontract

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 17-10-2022

Door de Wet toekomst pensioenen moeten alle pensioenregelingen de komende jaren worden vervangen. Organisaties krijgen de keuze uit nieuwe c...

Over het behoud van pensioen

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 05-08-2022

Een belangrijk principe in het Nederlandse pensioenstelsel is het behoud van pensioen. Er zijn ook situaties waarin behoud van pensioen echt...

Fiscale kaders van pensioen

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 04-08-2022

Het pensioen in de eerste pensioenpijler is natuurlijk geen vetpot. Werknemers kunnen daarom vaak via de werkgever een aanvullend pensioen o...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies | 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Aandachtspunten bij het maken van keuzes rondom de pensioentransitie

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 04-07-2022

Wanneer de Tweede en Eerste Kamer daadwerkelijk instemmen met het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen, staat de transitie naar het nieu...

OR moet goed weten wat de regels van het nieuwe pensioenstelsel zijn

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 22-06-2022

Een belangrijk kenmerk van het nieuwe pensioenstelsel is de zogeheten ‘degressieve pensioenopbouw’. Deze nieuwe vorm van pensioen opbouwen h...