Verdiepingsartikelen

PVT moet beperkte rechten zo goed mogelijk benutten

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) | 5 minuten | 15-12-2023

Het ‘kleine broertje’ van uw OR is de personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT is in kleine organisaties actief en heeft doorgaans drie le...

Duurzamer en aantrekkelijker met groene arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 08-11-2023

Steeds meer groeit het besef dat organisaties niet enkel verantwoordelijk zijn voor het maken van winst, maar ook voor hun ecologische voeta...

Informeer werknemers helder en tijdig over reorganisatie

Reorganisatie | 8 minuten | 28-09-2023

Een reorganisatie is een complex proces. Dat geldt zeker ook voor het goed en op tijd informeren van werknemers over de te zetten stappen en...

OR-scholing is de investering waard

OR-scholing & OR-faciliteiten | 6 minuten | 13-04-2022

Voor OR- en PVT-leden is investeren in scholing van groot belang. Binnen de medezeggenschap komen immers tal van onderwerpen aan bod. Dat ka...

De overstap van PVT naar OR

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) | 4 minuten | 20-12-2021

Door groei van uw organisatie of bijvoorbeeld een fusie of overname kan het aantal werknemers flink toenemen. Dit heeft gevolgen voor de man...

Artikel 35b en 35c WOR: Medezeggenschap organiseren in de kleinere organisatie

Wet op de ondernemingsraden (WOR) | 4 minuten | 13-11-2020

Vanaf 50 werknemers is de instelling van een OR verplicht volgens artikel 1, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Sommige cao’s l...

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

Werkwijze OR | 4 minuten | 12-04-2019

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun posit...