Verdiepingsartikelen

LMS en LXP: platforms voor leren en ontwikkelen van werknemers

Opleiding en ontwikkeling | 6 minuten | 05-07-2024

In dit tijdperk van voortdurende verandering en technologische vooruitgang is leren op de werkvloer belangrijk voor zakelijk succes. Gemotiv...

Personeelstekort tegengaan met het aannemen van zij-instromers

Werving en selectie | 6 minuten | 17-05-2024

Ziet u uw vijver aan kandidaten voor vacatures steeds verder opdrogen, dan moet u uw aanpak vernieuwen. Misschien lukt dat door in te zetten...

De moed erin houden bij het POP

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) | 10 minuten | 14-05-2024

Een goed begin is het halve werk. Dat geldt zeker ook voor het POP: als de voorbereiding te wensen overlaat, worden de kansen op succes een...

OR & positie van de achterban bij bedrijfsverhuizing

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 15-03-2024

Het komt regelmatig voor dat een bestuurder de bedrijfsactiviteiten wil verplaatsen naar een andere locatie. Het uitgangspunt is dan dat de...

Werknemers stimuleren om regie over hun ontwikkeling te voeren

Opleiding en ontwikkeling | 5 minuten | 07-03-2024

Werknemers die een leven lang leren en ontwikkelen. Dat is het ideale plaatje van de overheid. Maar het is ook een ideaal waar uw organisati...

De toepassing van assessments

Werving en selectie | 11 minuten | 09-01-2024

Assessments brengen niet alleen de capaciteiten en het potentieel van (toekomstige) werknemers aan het licht, maar zijn ook breed toepasbaar...

Welke assessmentinstrumenten zijn er?

Werving en selectie | 9 minuten | 21-12-2023

De term ‘assessment’ is vrij breed. Er zijn allerlei soorten assessments beschikbaar. Ze hebben allemaal weer verschillende doelen en toepas...

Selecteren op soft skills voor het invullen van functies

Werving en selectie | 6 minuten | 06-06-2023

U doet er goed aan om bij een sollicitatie niet alleen uit te gaan van de kennis, ervaring, diploma’s en certificaten van een kandidaat, maa...

Competenties en werkervaring in kaart brengen met een EVC-procedure

Opleiding en ontwikkeling | 5 minuten | 03-05-2023

Waar voorheen een diploma de deuren opende op de arbeidsmarkt, schatten steeds meer werkgevers nu ook werkervaring, kennis en vaardigheden o...

De (on)belangrijke rol van de leidinggevende

Leidinggeven | 7 minuten | 25-11-2022

Organisaties krijgen veel veranderingen in de arbeidsmarkt voor de kiezen. Hoe kunnen managers en HR-professionals samen optrekken om het ju...