Verdiepingsartikelen

Verplichtingen werkgever bij gebruik alcohol en drugs

Preventie | 4 minuten | 12-05-2022

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie binnen uw bedrijf of organisatie. Dit geldt ook als het...

Alcohol-, drugs- en medicijngebruik vroeg signaleren

Preventie | 4 minuten | 25-04-2022

Als werkgever draagt u zorg voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van uw werknemers. Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen...

Beleid voor alcohol, drugs en medicijnen is cruciaal

Preventie | 4 minuten | 22-02-2022

Voor problemen door alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Als werkgever bent u immers verpl...

Maak leren van (bijna-)ongevallen onderdeel van arbobeleid

Preventie | 5 minuten | 26-01-2022

Hoeveel maatregelen uw werkgever ook heeft genomen, een ongeval op het werk is niet altijd te voorkomen. Ernstige ongevallen moet u melden b...

Goed adviseren over gezond en veilig werken

Preventie | 5 minuten | 10-01-2022

Soms is het een worsteling werknemers te winnen voor gezond en veilig werken. Een heftruckchauffeur rijdt na waarschuwingen alwéér zonder ve...

Een arbeidshygiënist beschermt de gezondheid

Preventie | 4 minuten | 26-11-2021

De werkgever moet zich volgens de Arbowet laten bijstaan door kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeids- en organi...

Opsporen en melden van beroepsziekten helpt bij preventie

Beroepsziekte | 4 minuten | 01-11-2021

In Nederland krijgen naar schatting jaarlijks zo’n 20.000 werknemers een beroepsziekte. Zij worden ziek van het werk dat ze doen. Naar schat...

De rol van de bedrijfsarts bij preventie

Bedrijfsarts | 8 minuten | 08-10-2021

Preventie is een breed en veelgebruikt begrip. Wilt u aan de slag met een preventiebeleid in uw organisatie, dan moet u weten hoe de bedrijf...

De toekomst van preventie: amplitie

Preventie | 4 minuten | 27-09-2021

Door risico’s tijdig te herkennen kan uitval voorkomen worden. Dit weet u als arboprofessional natuurlijk al lang. Maar wat als u een kans g...

Binnenklimaat is belangrijk aandachtspunt bij terugkeer naar kantoor

Preventie | 4 minuten | 23-08-2021

In juli 2021 voegde het kabinet een vierde basisregel toe aan het rijtje voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen tegen te gaan: goed vent...