Verdiepingsartikelen

Mag een werkgever de griepprik verplichten?

Gezondheid werknemer | 5 minuten | 04-12-2023

Ieder jaar stuurt de overheid een uitnodiging voor de griepprik naar iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden van het influ...

Het wie, wat, wanneer en waarom van de verwerkersovereenkomst

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten | 30-11-2023

Als salarisadministrateur heeft u niet alleen te maken met de persoonsgegevens die u zelf verwerkt. U heeft namelijk ook te maken met extern...

Bedrijfsrecherche inschakelen bij verdenking van werknemer

Fraude | 6 minuten | 02-10-2023

Veel werkgevers worden weleens geconfronteerd met onregelmatigheden op de werkvloer. In de meest extreme gevallen kan er zelfs sprake zijn v...

Beleid voor verantwoord gebruik van apps en social media

Arbeidsvoorwaarden | 5 minuten | 06-09-2023

In veel functies is een smartphone nodig, of in ieder geval nuttig. Daarbij maken werknemers volop gebruik van apps en social media. Hoewel...

Risicoanalyse voor privacybescherming en informatiebeveiliging

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 4 minuten | 28-08-2023

De AVG vraagt een hoop van uw organisatie op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging. Dat begint altijd met het ­analyser...

Wat zijn de regels bij het monitoren van werknemers?

Privacy op het werk | 10 minuten | 02-08-2023

Werkgevers kunnen hun werknemers monitoren op de werkvloer of als ze thuiswerken. Dat is op zich niet verboden, zolang ze maar rekening houd...

Organisaties moeten verantwoord omgaan met datalekken

Datalekken | 13 minuten | 31-07-2023

Het beste is om datalekken te voorkomen, maar als ze optreden, moeten organisaties en hun werknemers daar verantwoord en volgens de regels v...

Werken met toestemming verwerking persoonsgegevens

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 8 minuten | 31-05-2023

Sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is er meer dan ooit om toestemming gevraagd voor de verwerking van p...

OR & het portretrecht van werknemers

OR en personeelsbeleid | 6 minuten | 09-05-2023

Het portretrecht is een rechtsgebied dat bij uw OR waarschijnlijk niet dagelijks op de agenda staat. Toch kunnen er uit het portretrecht ges...

Mijn thuiswerksysteem is onveilig, wat nu?

Cybersecurity | 6 minuten | 03-04-2023

Werknemers werken deels vanuit huis. Veilig thuiswerken is steeds belangrijker. Maar wat als het fout gaat? Ondanks uw voorzorgsmaatregelen...