Verdiepingsartikelen

Gelijke behandeling bij werving en selectie

Discriminatie | 6 minuten | 05-04-2023

‘Wij zoeken een starter op de arbeidsmarkt’ en ‘Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is vereist’. Dergelijke zinnen komen regelmat...

Leidinggevenden voorlichten over arbobeleid

Arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 24-03-2023

Leidinggevenden hebben een grote invloed op het welzijn en welbevinden van de medewerkers in de organisatie. U kunt het arbobeleid nog zo op...

Trillingen tijdens werkzaamheden beheersen

Werkplek | 5 minuten | 24-03-2023

Door trillingen tijdens werkzaamheden kunnen klachten en ziekteverzuim ontstaan. Het is een moeilijk meetbaar risico, maar het leidt op den...

Werk-privébeleid opstellen voor werknemers

Balans werk-privé | 11 minuten | 15-03-2023

Werknemers kunnen mogelijk niet altijd chocola maken van alle verschillende wetten en regels die de werk-privébalans kunnen beïnvloeden. Het...

Maatregelen nemen voor gezonde werk-privébalans

Balans werk-privé | 8 minuten | 14-03-2023

Het gebeurt veel: ’s avonds nog een werkmail sturen of reageren op een appje van een collega in het weekend. Deze flexibiliteit kan prettig...

Vrijheid en autonomie door flexibel roosteren

Balans werk-privé | 8 minuten | 14-03-2023

De wettelijke verlofregelingen en andere aanvullende regelingen gaan uit van het principe dat werknemers op vaste tijden werken. Maar als u...

Het derde ziektejaar van werknemers goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter | 6 minuten | 10-03-2023

Na twee jaar lang het loon te hebben doorbetaald bij ziekte, wordt een werkgever soms geconfronteerd met nóg een schok: een verplicht derde...

Werkdruk aanpakken door maatregelen op alle niveaus

Werkdruk | 6 minuten | 28-02-2023

Bij de aanpak van werkdruk als verzuimoorzaak is belangrijk eerst te weten wat in uw organisatie wordt verstaan onder werkdruk. Vervolgens k...

Ziekte en variabele beloning: moet u alles altijd blijven doorbetalen?

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 27-02-2023

Als een werknemer door ziekte zijn eigen werk geheel of deels niet kan verrichten, is die werknemer arbeidsongeschikt. In dat geval gelden e...

De wetenschap achter eenzijdige video-interviews van sollicitanten

Werving en selectie | 5 minuten | 10-02-2023

De laatste jaren wordt het eenrichting video-interview als assessmentmethode toegepast. Dit type assessment was vóór de coronacrisis al in o...