Verdiepingsartikelen

Speciale taak van de OR: toezien op de arbeidsomstandigheden

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 16-02-2024

De Arbowet verplicht elke ondernemer om voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers te zorgen. De ondernemingsraad he...

Wat moet de werkgever volgens de wet regelen bij thuiswerk?

Thuiswerken en hybride werken | 4 minuten | 26-01-2024

Thuiswerk is sinds ‘corona’ heel gangbaar. Veel beeldschermwerkers doen hun taken thuis, enkele of soms alle dagen van de werkweek, en vaak...

Signaalonderzoek naar de omgangsvormen in de organisatie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 4 minuten | 19-12-2023

Ongewenst gedrag springt niet altijd in het oog. Het kan dus zijn dat de werkgever of arbodeskundige er pas achter komt dat er iets speelt,...

Herziening van de SER-richtlijn voor de werk-privébalans

Balans werk-privé | 6 minuten | 04-12-2023

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Daardoor lopen ze risico om overbelast t...

Hoge werkdruk aanpakken met steun van het management

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 5 minuten | 26-10-2023

Als u in uw organisatie aan de slag gaat met het aanpakken of voorkomen van te hoge werkdruk heeft u steun van het management nodig. Zonder...

PSA-beleid heeft baat bij arbocatalogus

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 5 minuten | 10-10-2023

Eén van de ernstigste vormen van psychosociale arbeidsbelasting is blootstelling aan agressie en geweld. Deze vormen van ongewenst gedrag gr...

Wanneer u een disfunctionerende werknemer niet kunt ontslaan

Ontslag | 5 minuten | 09-10-2023

Eén van de meest voorkomende ontslaggronden is ‘disfunctioneren’. Disfunctioneren mag echter niet het gevolg zijn van onvoldoende scholing,...

Tips bij aanpak grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 06-09-2023

De berichten over grensoverschrijdend gedrag vlogen u de afgelopen jaren om de oren. Organisaties hebben lang weggekeken en staan nu in de p...

Rouw en verschillende culturen op het werk

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) | 8 minuten | 28-08-2023

Rouwrituelen zijn vrijwel altijd cultuur- of religiegebonden en worden vaak strikt gevolgd. Zo is een christelijk rouwritueel bijvoorbeeld a...

OR kan invloed uitoefenen om werkdruk beheersbaar te maken

OR en arbeidsomstandigheden | 4 minuten | 17-08-2023

Werkdruk komt als arborisico veel voor in organisaties. Uw OR kan invloed uitoefenen op het arbobeleid om de werkdruk beheersbaar te maken....