Verdiepingsartikelen

Het belang van transitieverlof voor transgender personen

Verlofregelingen | 5 minuten | 11-06-2024

Transgender personen hebben een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de Erasmus School of Economics blijkt dat zij vaker...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW | 5 minuten | 10-06-2024

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

Loonsanctie door verkeerd oordeel bedrijfsarts voorkomen

Re-integratie | 6 minuten | 02-01-2024

Is een werknemer langdurig ziek, dan is uw doel als werkgever om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor de werknemer zelf,...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 6 minuten | 04-12-2023

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Loonstop en loonopschorting: het verschil en de eisen

Loondoorbetaling bij ziekte | 5 minuten | 20-11-2023

Als een arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de keuze tussen twee verschillende loo...

Wat houden bedongen arbeid en passende arbeid in?

Re-integratie | 4 minuten | 06-09-2023

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is, kunt u hem ontslaan. Althans, als u zich aan alle regels heeft gehouden. Een uitwerking va...

Deskundigenoordeel van UWV nodig bij ontslag zieke werknemer?

Ontslag | 6 minuten | 09-08-2023

Vermoedelijk bent u wel bekend met de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Het oordeel kan helpen de twijfels over het...

De arbeidsongeschikte werknemer en de vakantiewetgeving

Vakantiedagen | 6 minuten | 26-06-2023

In de praktijk zorgt de samenloop van arbeidsongeschiktheid en vakantie van een werknemer regelmatig voor breinbrekers. Want hoe gaat u als...

Verplicht visie geven op re-integratietraject

Re-integratie | 4 minuten | 06-06-2023

Per 1 juli 2023 krijgt u te maken met een nieuwe regel voor de re-integratie van zieke werknemers. Vanaf die datum is het namelijk verplicht...