Verdiepingsartikelen

Wat houden bedongen arbeid en passende arbeid in?

Re-integratie | 4 minuten | 06-09-2023

Als een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is, kunt u hem ontslaan. Althans, als u zich aan alle regels heeft gehouden. Een uitwerking va...

Deskundigenoordeel van UWV nodig bij ontslag zieke werknemer?

Ontslag | 6 minuten | 09-08-2023

Vermoedelijk bent u wel bekend met de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Het oordeel kan helpen de twijfels over het...

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW | 5 minuten | 26-06-2023

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

De arbeidsongeschikte werknemer en de vakantiewetgeving

Vakantiedagen | 6 minuten | 26-06-2023

In de praktijk zorgt de samenloop van arbeidsongeschiktheid en vakantie van een werknemer regelmatig voor breinbrekers. Want hoe gaat u als...

Verplicht visie geven op re-integratietraject

Re-integratie | 4 minuten | 06-06-2023

Per 1 juli 2023 krijgt u te maken met een nieuwe regel voor de re-integratie van zieke werknemers. Vanaf die datum is het namelijk verplicht...

Samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen

Re-integratie | 5 minuten | 22-05-2023

Een belangrijk onderdeel van een goede omgang met re-integratie is het plan van aanpak. Dit plan komt tot stand in onderling overleg tussen...

Waarop moet een werkgever letten bij een verzuimverzekering?

Verzuim | 6 minuten | 11-05-2023

Een werkgever kan zich met een verzuimverzekering verzekeren voor de kosten van zieke werknemers. Deze kosten kunnen bij langdurige ziekte h...

Loonsanctie door verkeerd oordeel bedrijfsarts voorkomen

Re-integratie | 6 minuten | 03-05-2023

Is een werknemer langdurig ziek, dan is uw doel als werkgever om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Voor de werknemer zelf,...

Het derde ziektejaar van werknemers goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter | 6 minuten | 10-03-2023

Na twee jaar lang het loon te hebben doorbetaald bij ziekte, wordt een werkgever soms geconfronteerd met nóg een schok: een verplicht derde...

Beleid voor alcohol, drugs en medicijnen is cruciaal

Gezondheid werknemer | 4 minuten | 09-02-2023

Voor problemen door alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Als werkgever bent u immers verpl...