Verdiepingsartikelen

Het ‘derde ziektejaar’ goed begeleiden

Wet verbetering poortwachter | 6 minuten | 24-11-2022

Twee jaar loondoorbetaling aan een ziek gemelde werknemer: veel werkgevers vinden dat lang en duur. Soms komt er nog een schok: een verplich...

Verplichtingen werkgever bij gebruik alcohol en drugs

Preventie | 4 minuten | 12-05-2022

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werksituatie binnen uw bedrijf of organisatie. Dit geldt ook als het...

Werkhervatting na kanker begeleiden

Re-integratie | 4 minuten | 05-05-2022

Werknemers die na genezing van kanker terugkeren op de werkvloer, zijn vaak nog een tijd minder belastbaar. De re-integratie verloopt grilli...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 6 minuten | 29-04-2022

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Het ‘tweede spoor’ bij re-integratie goed volbrengen

Re-integratie | 5 minuten | 18-03-2022

Soms is er voor een langdurig zieke werknemer geen uitzicht meer op werk bij de eigen werkgever. Dan moet werkhervatting bij een andere werk...

Beleid voor alcohol, drugs en medicijnen is cruciaal

Preventie | 4 minuten | 22-02-2022

Voor problemen door alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Als werkgever bent u immers verpl...

Re-integratie als de werknemer niet meewerkt

Re-integratie | 5 minuten | 08-02-2022

Een langdurig zieke werknemer kan volgens de bedrijfsarts best wel weer iets doen. Maar het lijkt of hij niet wil: hij vindt ander werk in h...

Aanvullende WIA-verzekering aanbieden als arbeidsvoorwaarde

Wet WIA | 5 minuten | 02-02-2022

Na twee jaar ziekte kan een werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dit kan een forse inkomsensachteruitgang betekenen. Werkne...

Schenk na langdurige ziekte ook aandacht aan WIA-keuring

Wet WIA | 5 minuten | 02-02-2022

Veel werkgevers weten (met externe hulp) wel wat zij moeten doen tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Als zij zich in die...

Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

Re-integratie | 6 minuten | 03-01-2022

Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blij...