Verdiepingsartikelen

Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

Re-integratie | 6 minuten | 03-01-2022

Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blij...

Waar moet u rekening mee houden bij middelengebruik op de werkvloer?

Re-integratie | 5 minuten | 01-11-2021

Als uw organisatie te maken krijgt met een werknemer die kampt met een alcohol- of drugsprobleem, roept dit diverse vragen op: hoe kan uw or...

Detacheren bij tweede spoor re-integratie

Re-integratie | 4 minuten | 24-08-2021

Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, probeert u hem zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Is werkhervatting in de eigen functie nie...

Het stijgende ziekteverzuim beheersbaar houden

Verzuim | 4 minuten | 18-01-2021

Het ziekteverzuim in Nederland stijgt weer. Het lijkt een begrijpelijke reactie op corona. Maar er speelt meer, want het verzuim neemt al to...

Aandachtspunten ziekte en re-integratie

OR en arbeidsomstandigheden | 8 minuten | 10-11-2020

Uw OR heeft onder andere instemmingsrecht op voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied...

Re-integratie na het oplopen van het coronavirus

Re-integratie | 5 minuten | 02-10-2020

Het coronavirus is een schok voor de economie, een dreun voor veel werkgevers. Maar het is vooral een zware klap voor de ziek geworden medew...

Veelgestelde vragen en antwoorden over werkhervatting

Re-integratie | 5 minuten | 29-07-2019

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer komt veel kijken. U moet een plan van aanpak opstellen, zo nodig passende werkzaamhed...

Privacyregels schuren met verzuimbegeleiding bij ziekte

Verzuim | 5 minuten | 29-01-2019

Met de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is privacy definitief niet meer weg te denken in uw...