Verdiepingsartikelen

Wat zijn eindheffingen en hoe gaat u ermee om?

Aangifte loonheffingen | 4 minuten | 11-01-2024

Traditioneel wordt loonbelasting geheven door inhouding op het loon van de werknemer. Sinds 1997 vindt de heffing van loonbelasting ook plaa...

Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 6 minuten | 10-11-2023

We worden nog steeds ouder en daarom was langer doorwerken het devies om ook ons pensioensysteem wat betaalbaarder te houden. De AOW-leeftij...

MDIEU-subsidie aanvragen bij regeling voor vervroegde uittreding

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 5 minuten | 06-06-2023

Voor de maatschappij is het fijn als bijvoorbeeld bouwvakkers en verpleegkundigen lang werken én daarbij gezond blijven, maar in de praktijk...

Aandachtspunten als werknemers willen verlofsparen

Vakantiedagen | 6 minuten | 28-03-2023

Uw onderneming kan werknemers de mogelijkheid bieden om voor (extra) betaald verlof te sparen. Dit verlof kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken o...

Let bij ontslag op de gevolgen voor het pensioen

Pensioen via de werkgever | 6 minuten | 01-11-2022

Wil een werknemer uit dienst? Denk dan tijdig aan zijn pensioen! Het vooruitzicht op een mooie vergoeding of de vrijheid van werkverplichtin...

Personeelsgerelateerde subsidies en financiële voordelen op een rij

Personeelssubsidies | 5 minuten | 08-07-2022

De inzet van personeel vraagt van de meeste organisaties flink veel geld. Maar soms zijn werkgevers meer euro’s kwijt dan nodig is, omdat zi...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie | 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Gebruikmaken van tijdelijke drempelvrijstelling voor RVU-heffing

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 5 minuten | 29-04-2021

Eerder stoppen met werken is voor veel werknemers een wens die onvervuld blijft. Beëindigingsregelingen met vergoedingen die werknemers fina...

Laat uw achterban het pensioen halen in goede gezondheid

OR en pensioen | 5 minuten | 09-03-2021

Sinds 2005 is het kabinetsbeleid erop gericht om oudere werknemers aan het werk te houden. Maar het demissionaire kabinet vindt het ook bela...