Verdiepingsartikelen

Valkuilen voor een succesvol verandertraject

Persoonlijke vaardigheden | 10 minuten | 08-02-2024

Naast de organisatie die in verandering is, bent u als verandermanager ook een factor die meespeelt. Uw manier van werken, onderzoeken en an...

Omgaan met weerstand tegen verandering

Reorganisatie | 11 minuten | 19-01-2024

Weerstand kunt u zien als tegenstand of verzet tegen gebeurtenissen die plaatsvinden. In dit artikel: waarom hebben mensen weerstand tegen v...

OR & reorganisatie

Adviesrecht | 6 minuten | 15-12-2023

Wanneer uw bestuurder van plan is om te reorganiseren, is voor uw OR een belangrijke adviesrol weggelegd. Het is niet alleen voor uw achterb...

Uitwisselbare functies bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 6 minuten | 05-12-2023

Soms moet uw organisatie werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld bij een verslechterde financiële situatie van...

Reorganiseren als gevolg van financiële malaise

OR en personeelsbeleid | 4 minuten | 04-12-2023

Een reorganisatie kan uitkomst bieden als uw onderneming in zwaar weer verkeerd. Heeft uw bestuurder het voornemen om te gaan reorganiseren,...

Informeer werknemers helder en tijdig over reorganisatie

Reorganisatie | 8 minuten | 28-09-2023

Een reorganisatie is een complex proces. Dat geldt zeker ook voor het goed en op tijd informeren van werknemers over de te zetten stappen en...

Op de juiste manier over organisatieveranderingen communiceren

Reorganisatie | 4 minuten | 10-01-2023

Een organisatie die besluit om zaken rigoureus anders te gaan aanpakken, weet dat zij op weerstand van werknemers zal stuiten. Grote verande...

Houd grip op uw personeelskosten

Personeelssubsidies | 6 minuten | 10-01-2023

Voor veel werkgevers is personeel de grootste kostenpost. Als u niet oplet, kunnen deze kosten ongemerkt hoger oplopen dan goed is voor uw o...

Voor uw OR is de intentieverklaring een belangrijk document

Adviesrecht | 5 minuten | 09-11-2022

Een intentieverklaring is één van de eerste stappen voor een overname of fusie en daarmee ook de aankondiging van ingrijpende veranderingen....

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag | 7 minuten | 04-11-2022

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen...