Verdiepingsartikelen

Aandachtspunten bij wettelijk minimumloon voor werknemers

Minimumloon | 6 minuten | 30-01-2024

Werknemers hebben een wettelijk recht op een minimum aan loon. Sinds 1 januari 2024 heeft u daarbij met een wettelijk minimumloon per uur te...

Een overzicht van de opbouw van de Arbowet

Arbowet | 4 minuten | 26-01-2024

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Daartoe is er heel veel geregeld in ons land...

Wat moet de werkgever volgens de wet regelen bij thuiswerk?

Thuiswerken en hybride werken | 4 minuten | 26-01-2024

Thuiswerk is sinds ‘corona’ heel gangbaar. Veel beeldschermwerkers doen hun taken thuis, enkele of soms alle dagen van de werkweek, en vaak...

Heldere rolverdeling bij opstellen RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 8 minuten | 15-12-2023

Het is handig om te weten welke rol de werkgever en de werknemers van u verwachten. Er zijn namelijk verschillende rollen die u kunt aanneme...

Hoe kunt u werknemers betrekken bij de RI&E?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 8 minuten | 06-12-2023

Als er sprake is van veranderingen in wetgeving, ontwikkelingen in de markt of eisen die de klanten stellen, kan uw werkgever behoefte krijg...

Herziening van de SER-richtlijn voor de werk-privébalans

Balans werk-privé | 6 minuten | 04-12-2023

Werknemers kunnen moeite hebben om een gezonde balans tussen werk en privé te bereiken en behouden. Daardoor lopen ze risico om overbelast t...

De machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen in de praktijk

Arbeidsongeval | 5 minuten | 29-11-2023

Het werken met machines en gereedschappen kan risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid en de kans op arbeidsongevallen vergoten. Daar...

Flexwerkers en de RI&E: wat moet u ermee?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 4 minuten | 24-11-2023

Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin staan de risico’s waaraan werknemers b...

De aanpak van de dynamische RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 9 minuten | 21-11-2023

Organisaties zien een RI&E vaak als een project met een lineair karakter: er is een duidelijk begin en einde. Het is dan eigenlijk al mooi a...

Het verschil tussen een RI&E en een dynamische RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | 6 minuten | 15-11-2023

In een wereld waarin we voortdurend te maken krijgen met onzekerheden en potentiële gevaren, is het belangrijk om stil te staan bij de mogel...