Verdiepingsartikelen

Wanneer betaalt eigenrisicodragerschap zich uit?

Eigenrisicodragerschap | 5 minuten | 21-06-2022

De wettelijk verplichte sociale verzekeringen: werkgevers met een goed sociaal beleid voelen die soms als een keurslijf, en werkgevers met u...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodragerschap | 6 minuten | 29-04-2022

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Wanneer vallen werknemers onder de Ziektewet?

Ziektewet | 5 minuten | 29-04-2022

Sommige groepen werknemers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat bijvoorbeeld de kans op uitval groter is. Om te voorkomen...

Door VCR geen risico op latere bijbetalingen aan premies en ZVW-bijdrage

Sociale verzekeringen | 6 minuten | 28-04-2022

De premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moeten worden berekend via het zogeheten voortschrij...

Salarisadministratie en werken na AOW

AOW | 4 minuten | 22-04-2022

Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat werknemers ook na het bereiken van de AOW-leeftijd (deels) aan het werk blijven. Of ze dat nu do...

Het ‘tweede spoor’ bij re-integratie goed volbrengen

Re-integratie | 5 minuten | 18-03-2022

Soms is er voor een langdurig zieke werknemer geen uitzicht meer op werk bij de eigen werkgever. Dan moet werkhervatting bij een andere werk...

De dga en loonheffingen

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 5 minuten | 11-02-2022

Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat u twee petten op he...

Aanvullende WIA-verzekering aanbieden als arbeidsvoorwaarde

Wet WIA | 5 minuten | 02-02-2022

Na twee jaar ziekte kan een werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dit kan een forse inkomsensachteruitgang betekenen. Werkne...

Schenk na langdurige ziekte ook aandacht aan WIA-keuring

Wet WIA | 5 minuten | 02-02-2022

Veel werkgevers weten (met externe hulp) wel wat zij moeten doen tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Als zij zich in die...

Mogelijkheden van onbelaste verstrekkingen aan arbeidskrachten

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 22-12-2021

Uw werknemers zullen ongetwijfeld weleens een geschenk van uw organisatie ontvangen, net zoals andere aan uw onderneming verbonden arbeidskr...