Verdiepingsartikelen

Regels rond doorbetaling van loon bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte | 8 minuten | 13-02-2024

Als uw organisatie met zieke werknemers te maken krijgt, komen er vele verplichtingen om de hoek kijken. Sowieso heeft de werkgever de plich...

De dga en loonheffingen

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 5 minuten | 10-01-2024

Naast dat u als dga werkgever bent is het ook vaak zo dat u werknemer bent van de bv. U heeft dus een dubbelrol. Doordat u twee petten op he...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 6 minuten | 04-12-2023

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen...

Wanneer liever bruteren dan onderbrengen in vrije ruimte?

Werkkostenregeling (WKR) | 5 minuten | 30-11-2023

Voor een netto extraatje voor werknemers wordt meestal de vrije ruimte gebruikt. Het loonbestanddeel wordt dan door aanwijzing als eindheffi...

Stichting PAWW regelt derde jaar uitkering na WW of WGA

Werkloosheidswet (WW) | 4 minuten | 17-11-2023

Sinds 2016 bestaat de Stichting private aanvulling WW & WGA (PAWW) om te voorzien in een vraag naar aanvullend inkomen na WW en WGA. Daar wa...

Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken

Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 6 minuten | 10-11-2023

We worden nog steeds ouder en daarom was langer doorwerken het devies om ook ons pensioensysteem wat betaalbaarder te houden. De AOW-leeftij...

Veelvoorkomende fouten in de Whk-beschikking

Sociale verzekeringen | 5 minuten | 09-11-2023

Als middelgrote of grote werkgever ontvangt u eind november of begin december een beschikking van de Belastingdienst met de premie Werkherva...

Terugkeerpremie na eigenrisicodragerschap omhoog per 2024

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 4 minuten | 07-11-2023

Voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is uw organisatie publiek verzekerd bij UWV óf eigenrisicod...

Aandachtspunten bij het afsluiten van een WGA-hiaatverzekering

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 4 minuten | 03-10-2023

Het kan gebeuren dat werknemers van uw organisatie gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken en in de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeid...