Verdiepingsartikelen

De inzet van AOW-gerechtigden heeft zo z’n voordelen

AOW | 5 minuten | 02-03-2023

Gaat u op zoek naar een nieuwe werknemer, dan heeft u doorgaans een bepaald profiel voor ogen waar de kandidaat aan moet voldoen. Werkgevers...

Waar moet u op letten bij de sectorindeling van uw organisatie?

Sociale verzekeringen | 5 minuten | 28-02-2023

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Uw organisatie is verplicht aangesloten bij één van de sectoren....

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap | 4 minuten | 23-01-2023

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Wat doet de overheid tegen de personeelstekorten?

Werving en selectie | 8 minuten | 19-01-2023

Niet alleen u, maar ook de overheid wil zich inspannen om de krapte aan te pakken. Zo neemt de overheid maatregelen om ervoor te zorgen dat...

Opname van betaald ouderschapsverlof in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 06-12-2022

Per 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor een deel van het ouderschapsverlof waarop zij recht hebben een uitkering van UWV krijgen. Een moo...

Aandachtspunten bij ingaan 30%-herzieningssituatie WW-premie

Sociale verzekeringen | 6 minuten | 06-12-2022

Na inwerkingtreding van de premiedifferentiatie WW per 2020 is één van de bijbehorende herzieningssituaties buiten spel gezet vanwege de cor...

Klein, middelgroot of groot; waar ligt voor de Whk de grens?

Sociale verzekeringen | 6 minuten | 11-10-2022

Kleine ondernemingen kunnen groot zijn in hun prestaties, maar toch zijn er grenzen bepaald die voor de sociale verzekeringen aangeven wanne...

Alles wat u moet weten over de managementovereenkomst

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 7 minuten | 23-08-2022

De term ‘managementovereenkomst’ is een containerbegrip. Het is geen specifiek in de wet geregelde overeenkomst en vaak zijn er ook geen ure...

Fiscale kaders van pensioen

Pensioen via de werkgever | 5 minuten | 04-08-2022

Het pensioen in de eerste pensioenpijler is natuurlijk geen vetpot. Werknemers kunnen daarom vaak via de werkgever een aanvullend pensioen o...

Weet hoe het eigenrisicodragerschap werkt

Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 5 minuten | 15-07-2022

Werknemers die arbeidsongeschikt worden, hebben recht op een uitkering. Uw bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij dit arbeidsongesc...